Тематичне оцінювання за розділом ІІ "Права і свободи людини"

Громадянська освіта

Для кого: 10 Клас

56  проходження

12  запитань

10.11.2021

271

22

0

Запитання №1 з однією правильною відповіддю Балів: 8%

Гуманізм - це система ідей і поглядів на людину як на найменшу соціальну цінність.

Запитання №2 з однією правильною відповіддю Балів: 8%

Коли Генеральна Асамблея ООН прийнля Загальну декларацію прав людини?

Запитання №3 з полем для вводу відповіді Балів: 8%

Скільки існує поколінь прав людини?

Запитання №4 з полем для вводу відповіді Балів: 8%

Продовжте речення: "Людська гідність - основа..."

Запитання №5 з однією правильною відповіддю Балів: 8%

Який принцип було покладено в основу всіх прав Загальної Декларації прав людини?

Запитання №6 з однією правильною відповіддю Балів: 8%

У якому місті перебуває Європейський суд з прав людини?

Запитання №7 з однією правильною відповіддю Балів: 8%

Відомий філософ, який розрізняв закони природи ("природне право") і закони, встановлені самими людьми. Він доводив, що за своєю природою люди можуть бути нерівними: одні - рабами, а інші - вільними.

Запитання №8 на встановлення відповідності Балів: 8%

Установіть відповідність між поняттям і його поясненням:

1

Універсальні права

2

Природні права

3

Невідчужувані права

А

не можна людину довільно позбавити прав.

Б

нележать всім людям в усіх ситуаціях.

В

належать всім людям від народження тільки тому, що вони люди.

Запитання №9 з однією правильною відповіддю Балів: 8%

До якого із перелічених поколінь прав людини належить право на освіту?

Запитання №10 на встановлення відповідності Балів: 8%

Установіть відповідність між поколінням прав людини та загальною назвою прав, які характеризують це покоління.

1

І покоління

2

ІІ покоління

3

ІІІ покоління

4

IV покоління

А

Екзотичні права

Б

Колективні права

В

Соціальні, економічні та культурні права

Г

Цивільні і політичні права

Запитання №11 із заповненням пропусків у тексті Балів: 8%

Заповніть пропуски: "Правовий зв’язок громадянина з державою називається _____________, а особа, що має такий зв’язок з державою, є її ____________.

Запитання №12 з однією правильною відповіддю Балів: 8%

Уповноважений Верховної ради України із захисту прав людини.

Рефлексія від 40 учнів

Сподобався

29 11

Зрозумілий

28 12

Потрібні роз'яснення

27 13