Системи керування базами даних

Інформатика

Для кого: 10 Клас

96  проходження

запитань

06.02.2021

452

6

0

Запитання №1 з однією правильною відповіддю Балів: 5%

Коли мiсце збереження iнформацiї стає базою даних?

Запитання №2 на послідовність Балів: 15%

Відновіть послідовність створення баз даних:

Створення структури бази даних

Постановка завдання

Створення інформаційної моделі бази дани

Визначення моделі даних

Тестування бази даних, її корекція

Уведення даних

Запитання №3 на встановлення відповідності Балів: 15%

Встановіть відповідність між СУБД та їх описом

1

файл-серверні СУБД

2

клієнт-серверні СУБД

3

інтегровані (вбудовані) СУБД

А

Файли з даними розміщуються на сервері, а на кожному клієнтському комп'ютері встановлено повну версію СУБД

Б

На сервері встановлюється серверна версія СУБД, на ньому ж, як правило, розміщена і база даних. На клієнтських комп'ютерах установлюються тільки невеликі за обсягом і функціональністю клієнтські версії СУБД.

В

Ці системи не потребують окремої інсталяції, можуть мати обмежений набір функцій з управління базою даних.

Запитання №4 з кількома правильними відповідями Балів: 10%

Які особливості має реляційна база даних?

Запитання №5 на встановлення відповідності Балів: 15%

Установіть відповідність між елементами таблиці реляційної базі даних та їх описом.

1

Запис

2

Поле

3

Структура

А

Визначає, що може бути записано в базу даних і в якому вигляді

Б

Містить дані одного типу (наприклад, прізвище)

В

Містить дані про один елемент (наприклад, учня)

Запитання №6 на встановлення відповідності Балів: 15%

Встановіть відповідність між зв'язками і типом зв'язку

1

один до одного

2

один до багатьох

3

багато до багатьох

А

Одному екземпляру однієї множини відповідає один екземпляр іншої множини.

Б

Коли одному екземпляру однієї множини може відповідати кілька екземплярів іншої множини.

В

Коли кільком екземплярам однієї множини можуть відповідати кілька екземплярів іншої множини.

Запитання №7 з однією правильною відповіддю Балів: 5%

Поле, значення в якому не повинні повторюватися.

Запитання №8 з однією правильною відповіддю Балів: 5%

У чому полягає відмінність запитів і фільтрів?

Запитання №9 з кількома правильними відповідями Балів: 15%

Якi завдання можуть виконувати запити?

Рефлексія від 14 учнів

Сподобався

13 1

Зрозумілий

11 3

Потрібні роз'яснення

11 3