Стиснення та архівування даних

Запитання №1

Процес перекодування даних з метою зменшення розмірів даних називається ...

Запитання №2

Результатом зтиснення кількох папок чи файлів є...

Запитання №3

Позначте серед форматів файлів ті, що є форматами архівних файлів

Запитання №4

Програми, що використовуються для виконання операцій з архівами, називаються...

Запитання №5

Які із запропонованих функцій виконують програми-архіватори? Відмітити всі правильні відповіді.

Запитання №6

Поставте у відповідність виду алгоритмів стиснення даних особливості їх використання

1

Алгоритм, що забезпечує стиснення даних без втрат

2

Алгоритм, що забезпечує стиснення даних із частковою втратою даних

А

Цілісність даних не є дуже суттєвою (графічні, відео-, звукові файли)

Б

Цілісність даних є суттєвою (текстові та числові файли)

Відкрити опис тесту