Струм у різних середовищах. Контрольна робота

Запитання №1

Прилад для прямого вимірювання роботи  струму

Запитання №2

Одиницею вимірювання потужності є ...

Запитання №3

Між роботою і напругою існує обернено пропорційний звязок

Запитання №4

Знайти потужність стуму, якщо напруга 18,9В, а сила струму 9,5А

Запитання №5

Як називаються рідини, які проводять струм?

Запитання №6

Встановити відповідність між речовинами і носіями струму

1

метали

2

гази

3

електроліти

А

вільні електрони, іони

Б

іони

В

електрони

Г

вільні електрони

Запитання №7

Встановити відповідність між назвою газового розряду і прикладом

1

іскровий

2

тліючий

3

коронний

4

дуговий

А

лампа розжарення

Б

вогні святого Ельма

В

блискавка

Г

газовий лазер

Д

прожектор

Запитання №8

Три резистори зєднані послідовно. Порівняйте їх напруги, якщо 

 

Запитання №9

За який час на катоді виділиться 48г срібла, якщо електроліз проходить при силі струму 34А? Електрохімічний еквівалент срібла 1,1мг/Кл

Запитання №10

Два резистори опорами 3 Ом і 5 Ом зєднані послідовно. Знайти їх загальну потужність, якщо напруга на першому резисторі дорівнює 12,6В

Запитання №11

Знайти довжину нікелінового дроту, потужність якого 2640Вт, напруга 220В, площа поперечного перерізу 1 мм.

Питомий опір нікеліну 0,42 Ом*мм2

 

Запитання №12

Як зміниться кількість теплоти в провіднику, якщо силу струму збільшити в 1,5 раза?