Структура клітини

Запитання №1

Чим відрізняється прокаріотична клітина від еукарітичної?

Запитання №2

Яку органелу називають “енергетичною станцією” клітини?

Запитання №3

Яка органела клітини відповідає за збереження спадкової інформації?

Запитання №4

Які органели належать до двомембранних? 

Запитання №5

Клітинна стінка грибів містить….

Запитання №6

Вирости внутрішньої мембрани мітохондрій — це: 

Запитання №7

Установіть відповідність між органелами та функціями, які вони виконують: 

1

комплекс Гольджі 

2

вакуолі

3

агранулярна ендоплазматична сітка

4

клітинний центр 

А

регуляція внутрішньоклітинного тиску

Б

синтез і транспортування ліпідів і вуглеводів 

В

утворення лізосом 

Г

утворення веретена поділу

Запитання №8

Встановіть відповідність 

1

2

3

4

А

клітинний центр 

Б

хлоропласт

В

рибосома

Г

комплекс Гольджі

Д

мітохондрія

Запитання №9

Як називається наука, що вивчає клітини?

Запитання №10

Яка органела відповідає за синтез білків?

Запитання №11

Органела, що відповідає за внутрішньоклітинне травлення – це….

Запитання №12

Встанови відповідність між назвою органели та цифрою, якою вона позначена
ЗАПАМ’ЯТАЙ, ЯКА КЛІТИНА ЗОБРАЖЕНА! 

Картинки по запросу клітина

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

А

Цитоплазма

Б

Ендоплазматична сітка

В

Комлекс Гольджі

Г

Рибосоми

Д

Мітохондрії

Е

Ядро

Є

Лізосоми

Запитання №13

Клітина, яка була зображена у минулому завданні – це клітина….

Режими доступу до тесту:

Тест ЗАКРИТИЙ для відображення в бібліотеці тестів

Тест ВІДКРИТИЙ для відображення в бібліотеці тестів

Тест ВІДКРИТИЙ для відображення в бібліотеці тестів, але проходження доступно лише з дозволу автора. Кількість запитань для перегляду обмежена