Степінь з цілим показником

Запитання №1

Представити дріб 

   у вигляді степеня з цілим показником

Запитання №2

Записати у вигляді степеня  

Запитання №3

Спростити вираз 

Запитання №4

Спростити вираз 

Запитання №5

Подайте число       

 

у вигляді степеня з основою  9  

Запитання №6

В якому випадку замість трикрапки можна поставити знак > ?

Запитання №7

Спростити вираз  

Запитання №8

Спростити вираз 

Запитання №9

Знайти значення виразу  

Запитання №10

Яка рівність є правильною?

Запитання №11

Розташуйте числа в порядку зростання

Запитання №12

Знайти значення виразу

  

Запитання №13

Знайти значення виразу

 

Запитання №14

Обчислити значення виразу

 

Запитання №15

Спростити вираз