Степінь з натуральним показником

Запитання №1

Знайдіть значення виразу: 27

Запитання №2

Обчисліть: (-2)4 +33

Запитання №3

Не виконуючи обчислень, порівняйте (-17)3 і (-5)2.

Запитання №4

Встановіть відповідність між степенем і значенням виразу :

1

(-5)2

2

1,22

3

(-0,8)2

4

-0,42

А

1,44

Б

0,16

В

25

Г

0,64

Д

-0,16

Запитання №5

Знайдіть значення виразу18+с3 , якщо с=-2.

Запитання №6

Подайте у вигляді степеня добуток с*с*с*с*с*с*с

Запитання №7

Чи є правильною рівність : 32+42=72

Запитання №8

Порівняйте з нулем значення виразу: (-2)10∙(-3)15∙(-4)16

Запитання №9

Обчисліть : (-1)2020