Всеосвіта

Головне меню порталу

Головне меню порталу

СР. Гравітаційне поле. Сила тяжіння. Перша космічна швидкість

Фізика

Для кого: 10 Клас

18 проходжень

10 запитань

28.11.2022

92

0

0

Завантажити тест
Вміст тесту:
Запитання №1 з однією правильною відповіддю Балів: 5%
  1. Взаємодія, яка властива усім тілам у Всесвіті і виявляється у їх взаємному притяганні одне до одного, називається…

Запитання №2 з однією правильною відповіддю Балів: 5%
  1. До відкриття закону всесвітнього тяжіння причетні…

Запитання №3 з однією правильною відповіддю Балів: 5%
  1. Гравітаційну сталу вперше обчислив…

Запитання №4 з однією правильною відповіддю Балів: 5%
  1. Значення гравітаційної сталої…

Запитання №5 на встановлення відповідності Балів: 20%

Встановіть відповідність:

"Фізичний закон" - "формулювання закону"

1

Перший закон Ньютона

2

Другий закон Ньютона

3

Третій закон Ньютона

4

Закон всесвітнього тяжіння

А

Будь-які два тіла притягуються одне одного із силою, яка прямо пропорційна добутку мас цих тіл і обернено пропорційна квадрату відстані між ними.

Б

Тіла взаємодіють із силами, що мають одну природу, напрямлені вздовж однієї прямої, рівні за модулем і протилежні за напрямом.

В

Існують такі системи відліку, відносно яких тіло зберігає стан спокою або прямолінійного рівномірного руху, якщо на нього недіють жодні сили, або якщо ці сили скомпенсовані.

Г

В усіх інерціальних системах відліку перебіг механічних явищ і процесів відбувається однаково за однакових початкових умов.

Д

Прискорення, якого набуває тіло внаслідок дії сили, прямо пропорційне цій силі та обернено пропорційне масі тіла.

Запитання №6 з кількома правильними відповідями Балів: 15%

Виберіть всі правильні твердження

Запитання №7 з однією правильною відповіддю Балів: 5%

Як напрямлена рівнодійна сил, прикладених до вертольота, якщо він рухається рівноприскорено прямолінійно зі швидкістю, що збільшується за модулем? 02008dru-ffac-466x254.png

Запитання №8 з полем для вводу відповіді Балів: 10%

Обчисліть прискорення вільного падіння на поверхні деякої планети, якщо маса цієї планети у два рази більша за масу Землі, а радіус у два рази менший за радіус Землі. У відповідь запишіть тільки число.

Запитання №9 з полем для вводу відповіді Балів: 15%

Супутник рухається по коловій орбіті навколо деякої планети на висоті, що дорівнює радіусу цієї планети. Прискорення руху супутника – 0,95 м/с2. Визначте масу планети. (Відповідь записуйте у кілограмах). Радіус планети дорівнює 3400 км.

Можете прикріпити фото з розв'язком задачі.

Учень може додатково до відповіді прикріпити файл(-и).
Запитання №10 з полем для вводу відповіді Балів: 15%

У скільки разів сила тяжіння, що діє на тіло на поверхні Землі, більша за силу тяжіння, що діє на те саме тіло, але розташоване на висоті, яка дорівнює радіусу Землі?

Рефлексія від 9 учнів

Сподобався

6 3

Зрозумілий

6 3

Потрібні роз'яснення

5 4