Самостійна робота. Піднесення до степеня і ділення натуральних чисел

Запитання №1

Як називаються числа при дії ділення?

Запитання №2

На яке число не можна ділити?

Запитання №3

Добуток кількох натуральних однакових чисел називається?

Запитання №4

Якщо ділене дорівнює 60, дільник 3, то частка дорівнює ...

Запитання №5

Добуток чисел 6 ⋅ 6 ⋅ 6 ⋅ 6 ⋅ 6 ⋅ 6 можна записати скорочено так...

Запитання №6

1¹⁷ + 8¹ =

Запитання №7

345 : 5 =

Запитання №8

Обчисліть 25

Запитання №9

71 400 : 510 =