"Риби" Тест 7 клас ІІІ варіант

Біологія

Для кого: 7 Клас

5 проходжень

11 запитань

10.11.2021

59

2

0

Запитання №1 з однією правильною відповіддю Балів: 6%

Кісткові риби сприймають зміни у воді (тиск, вібрації, рухи від предметів) і легко орієнтуються у каламутній воді органом чуття

Запитання №2 із заповненням пропусків у тексті Балів: 6%

Транспорт речовин до клітин у риб здійснюється кровоносною системою, яка має (Відповідь скопіювати)______________________________________

одне коло кровообігу, однокамерне серце

одне коло кровообігу, двокамерне серце

два кола кровообігу, двокамерне серце

два кола кровообігу, трикамерне серце

Запитання №3 на послідовність Балів: 11%

Вказати правильну послідовність стадій розвитку риб

0201bhmv-86d9-210x176.png

0201bhmy-da23-265x192.png

0201bhn5-13c0-390x149.png

0201bhn1-ef82-397x101.png

0201bhna-3b4f-393x212.png

Запитання №4 з вибором правильної відповіді у тексті Балів: 11%

В результаті травмування риба впала на дно. Причиною її загибелі може бути_____________________________ (Варіанти:пошкоджена бічна лінія, пошкоджений плавальний міхур, пошкоджений хвостовий плавець, усі відповіді правильні)

Запитання №5 із заповненням пропусків у тексті Балів: 6%


0201bif8-9c22-386x249.png

Обрати правильне положення (Відповідь вказати великою буквою)_

А під номером 1орган, який забезпечує плавучість риб

Б під номером 2 орган, який забезпечує транспорт речовин

В під номером 3 орган, який забезпечує дихання у воді

Г під номером 4 орган, який контролює рух

Запитання №6 з полем для вводу відповіді Балів: 17%

Обрати правильну послідовність стадій розвитку риб: (Відповідь скопіювати)

ікринка-личинка-зародок-мальок-доросла особина

ікринка-зародок-личинка-мальок-доросла особина

ікринка-зародок-мальок-личинка-доросла особина

доросла особина-ікринка-личинка-мальок

Запитання №7 на встановлення відповідності Балів: 11%

Вага риби трохи більша за густину води. Це означає, що риба у воді повинна тонути. Але цього у риби не трапляється. Увідповіднити орган та причину опускання риб на дно.

Орган
1

плавальний міхур

2

бічна лінія

3

серце

Причина
А

об’єм збільшуються

Б

об’єм міхура зменшуєтьсся

Запитання №8 пошук на зображенні Балів: 6%

Позначити колом плавець, яким риби рухаються вперед

Запитання №9 на встановлення відповідності Балів: 11%

Увідповіднити утворення в будові зябер, насичених густою капілярною сіткою, у яких відбувається газообмін

1

0201bnk8-8985-424x334.png

2

0201bnk9-4569-422x335.png

3

0201bnka-c33c-423x335.png

А

зяброві пелюстки

Б

зяброва дуга

В

зяброві тичинки

Запитання №10 з вибором правильної відповіді у тексті Балів: 6%

0201bn96-4390-214x141.pngСерце риб має камери:__________________________ (Варіанти:власне серце та шлуночок, передсердя та шлунок, два передсердя та шлуночок, передсердя та шлуночок)

Запитання №11 з вибором правильної відповіді у тексті Балів: 11%

В результаті еволюції риби набули низку прогресивних ознак. Яка з ознак зайва? _ (Варіанти:А, Б, В, Г, Д)

А поява черепа та щелеп

Б наявність хорди - внутрішнього осьового скелета

В наявність вторинної порожнини, яка забезпечує захист внутрішніх органів під час рухів

Г розвиток трубчастої нервової системи

Д виникнення замкненої кровоносної системи з центральним органом-серцем

Рефлексія від 3 учнів

Сподобався

1 2

Зрозумілий

0 3

Потрібні роз'яснення

1 2