Русь Україна в ХІ - ХІІІ століттях

Запитання №1

Вкажіть, як називалось дане письмо до впровадження християнства на Русі?

Запитання №2

Які із даних споруд були збудовані за часів Ярослава Мудрого?

Запитання №3

Прочитайте текст та дайте йому назву

Запитання №4

На картинці зображено Володимира Мономаха, вкажіть, що із переліченого відноситься до цього правителя.

Запитання №5

Вкажіть, що зображено на фото?

Запитання №6

Прочитайте визначення та підберіть фото для визначення відповіді.

Центри в містах для переписування книг – скрипторії

Запитання №7

Розгляньте дані картинки та вкажіть до яких видів усної народної творчості вони відносяться?

Запитання №8

Співвіднесіть картинку з її назвою

1

2

3

4

А

Михайлівський золотоверхий собор

Б

Успенський собор

В

Остромирове Євангеліє

Г

Ізборник Святослава

Режими доступу до тесту:

Тест ЗАКРИТИЙ для відображення в бібліотеці тестів

Тест ВІДКРИТИЙ для відображення в бібліотеці тестів

Тест ВІДКРИТИЙ для відображення в бібліотеці тестів, але проходження доступно лише з дозволу автора. Кількість запитань для перегляду обмежена