Всеосвіта

Головне меню порталу

Головне меню порталу

Руїна

Історія України

Для кого: 8 Клас

632 проходження

22 запитань

09.03.2021

1962

68

0

Завантажити тест
Вміст тесту:
Запитання №1 з однією правильною відповіддю Балів: 3%

Укажіть ім’я гетьмана Лівобережної України, обраного «Чорною радою» в Ніжині, який підписав Московські статті, що значно обмежили автономію Гетьманщини.

Запитання №2 з однією правильною відповіддю Балів: 3%

Андрусівський мир 1667 року передбачав

Запитання №3 з однією правильною відповіддю Балів: 3%

У якому історичному документі закріплено такі положення: «...Отож ми, генеральна старшина, кошовий отаман і все Військо Запорозьке домовилися і постановили з ясновельможним гетьманом... щоб із тими всіма генеральними особами мають радитися гетьман і його наступники про ...всілякі справи, нічого без їхнього дозволу й поради не починати... У гетьманській резиденції тричі на рік має збиратися генеральна Рада: на Різдво, Великдень і Покрову. Між Радами Україною правитиме гетьман з генеральною старшиною»?

Запитання №4 з однією правильною відповіддю Балів: 3%

«Ми стоїмо тепер, браття, між двома проваллями, готовими нас пожерти, коли не виберемо шляху для себе надійного, щоб їх обминути. Воюючі між собою монархи, що зблизили театр війни до кордонів наших, до того розлючені один на одного, що підвладні їм народи терплять уже і ще перетерплять безодню лиха незмірного, а ми між ними є точка або ціль всього нещастя», — з такою промовою І. Мазепа звернувся до своїх прихильників, пояснюючи причини

Запитання №5 з однією правильною відповіддю Балів: 3%

«Нині цей край зруйнований, а війна, ніби гангрена, що все пожирає, обернула найродючішу частину Європи на спорожнілі поля, зарослі бур'яном руїни, на покинуті жителями міста...», — так іноземний автор, характеризуючи Руїну, описав її

Запитання №6 з однією правильною відповіддю Балів: 3%

Укажіть ім’я легендарного кошового отамана Запорозької Січі, який у часи Руїни виступав як проти татар і турків, так і проти Московської держави і Речі Посполитої.

Запитання №7 з однією правильною відповіддю Балів: 3%

Діяльність якого гетьмана можна характеризувати, спираючись на подану карту?

0200ocmu-5148.png

Запитання №8 з однією правильною відповіддю Балів: 3%

Укажіть ім’я гетьмана, який кілька разів отримував булаву — і під зверхністю Московської держави, і під зверхністю Туреччини.

Запитання №9 з однією правильною відповіддю Балів: 3%

Що було спільним для Андрусівського перемир’я та «Вічного миру»?

Запитання №10 з однією правильною відповіддю Балів: 3%

Діяльність якого гетьмана можна характеризувати, спираючись на подану карту?

0200ocnw-e427.png

Запитання №11 з однією правильною відповіддю Балів: 3%

Діяльність якого гетьмана уславлено на зображеній гравюрі?

0200ocoa-1a45.png

Запитання №12 з однією правильною відповіддю Балів: 3%

Оборону якого міста описано в уривку з історичного джерела: «Понад місяць тривала облога, місто запекло боронилося, ніби знало, доки стоятиме велична столиця гетьмана Богдана, доти й житиме віра в те, що минуться незгоди»?

Запитання №13 на встановлення відповідності Балів: 10%

Установіть відповідність між іменем гетьмана та подією, яка пов’язана з його правлінням.

1

І Виговський

2

Ю.Хмельницьки

3

І Брюховецький

4

П.Дорошенко

А

Слободищенська кампанія

Б

прийняття турецького протекторату

В

Перший кримський похід

Г

Чорна рада в Ніжині

Д

Конотопська битва

Запитання №14 на послідовність Балів: 8%

Установіть хронологічну послідовність подій другої половини ХVІІ ст.

початок першого Чигиринського походу

обрання гетьманом І. Самойловича

укладення Бахчисарайського мирного договору

зречення П. Дорошенком гетьманської булави

Запитання №15 на послідовність Балів: 8%

Установіть послідовність укладення міждержавних угод другої половини XVII ст.

польсько-український Гадяцький договір 

польсько-московське Андрусівське перемир’я 

українсько-московські «Березневі статті» 

московсько-турецько-татарський Бахчисарайський договір

Запитання №16 з кількома правильними відповідями Балів: 8%

Картосхема дає змогу

 0200ocqg-5c71-530x378.png

Запитання №17 з однією правильною відповіддю Балів: 3%

Про формування населення якого регіону йдеться в уривку з історичного джерела:«Наші діди, батьки, брати і родичі, і ми самі поприходили з різних гетьманських і задніпрянських міст в Україну на закликання бєлгородських та курських воєвод, котрі запевняли нас царським словом – не відбирати від нас наших вольностей. Вони веліли селитися нам, щоб ми захистили собою московські українські міста по Бєлгородській лінії в диких степах на татарських займищах…»?

Запитання №18 з кількома правильними відповідями Балів: 8%

Визначте ознаки господарського життя й політичного устрою Слобідської України в др.пол. XVII ст.

Запитання №19 на встановлення відповідності Балів: 10%

Установіть відповідність між уривком з документа та його назвою.

1

" ті міста і землі, які в минулій війні від Корони Польської і Великого князівства Литовського завойовані були, залишаються у володінні і в державі його царської величності… Запороги та козаки, що там живуть… мають бути в послуху та під високою рукою обох Великих государів…»

2

«Уся Річ Посполита народу Польського, Великого князівства Литовського і Великого князівства Руського, і належних до них провінцій відновлюється цілком такою, як була перед війною…»

3

«...кордону бути по річці Дніпро… Кримським татарам вільно по обидві сторони Дніпра кочувати… козакам Низовим і городовим війська Запорозького плавати Дніпром… Київ має бути на стороні Його царської величності…»

4

«Договорилися ми і постановили.., Київ має залишатися на стороні їхньої царської величності…козаки, що живуть на Січі, і в Кодаку… мають бути… у володінні і в державі… їхньої царської величності…»

А

Гадяцький договір (1658 р.)

Б

Віленське перемир’я (1656 р.)

В

Андрусівське перемир’я (1667 р.)

Г

Бахчисарайський договір (1681 р.)

Д

Вічний мир (1686р)

Запитання №20 з однією правильною відповіддю Балів: 3%

11.Укажіть, як називалась історична подія, описана в наведеному уривку. «...Іще оддалеки зачув Петро глухий галас, мов на ярмарку. Підійшов ближче — аж справді тут неначе ярмарок. Назбиралося люду незчисленна сила, і все то була сільська чернь, мужики, що позіходились грабовати Ніжин, як приобіщав їм Брюховецький... Поміж людьми сям-там стоять бочки з пивами, ширітваси з медами та з горілкою, вози з мукою, салом, пшоном і всякими припасами. Усе то настачили, усердствуючи Івану Мартиновичу, ніжинські міщани за те, що каже: „Не знатимете під моєю булавою жодного козака або козацької старшини над собою паном: усі будемо рівні”. (Добре він порівняв Україну!)... ..Брюховецького величали другим Хмельницьким, що іще раз стає за Вкраїну супротив її ворогів і дарує мирові волю».

Запитання №21 на встановлення відповідності Балів: 10%

Установіть відповідність між ім’ям історичного діяча та стислою харак-

теристикою його діяльності.

1

Дем’ян

Многогрішний;

2

Іван

Самойлович;

3

Михайло Ха-

ненко;

4

Яків

Барабаш.

А

Переяславський полковник, який обіймав посаду гетьмана лише місяць, оскільки московський уряд не мав до нього довіри і не визнав законності його обрання;

Б

запорозький отаман, який у 1658 рр. за підтримки Москви підняв заколот проти гетьмана Івана Виговського, під Полтавою був узятий у полон і страчений;

В

лівобережний гетьман, обраний після придушення повстання Івана Брюховецького, уклав Глухівські статті, які дещо розширили автономію України;

Г

гетьман Правобережної України, призначений польським на противагу Петру Дорошенку, проте згодом разом зі своїм суперником змушений був скласти булаву на користь Івана Самойловича;

Д

характерною особливістю внутрішньої політики гетьмана було його прагнення створити аристократичну державу з міцною гетьманською владою, захист старшинських інтересів, зростання старшинського землеволодіння.

Запитання №22 з однією правильною відповіддю Балів: 3%

Хто з гетьманів кинув клич: «Хто хоче в мою компанію?», що став підставою для створення нових (компанійських) регулярних козацьких підрозділів?

Рефлексія від 212 учнів

Сподобався

143 69

Зрозумілий

134 78

Потрібні роз'яснення

164 48