Розквіт афінської демократії. Всесвітня історія 6кл.

Запитання №1

Атрибутом якої грецької богині стала сова?

Запитання №2

Укажіть період у якому монети із зображенням сови виконували роль міжполісної грошової одиниці.

Запитання №3

Який період в історії Афін називають «золотим п’ятдесятиліттям»?

Запитання №4

Хто очолював Афінську державу у період «золотого п’ятдесятиліття»?

Запитання №5

За допомогою чого афіняни голосували?

Запитання №6

Що таке «дієта»?

Запитання №7

Від кого ми дізнаємося про Перікла, як про військового діяча?

Запитання №8

Найвищим органом Афінської держави були…

Запитання №9

Мистецтво керувати державою греки називали…

Запитання №10

Хто такі метеки?

Запитання №11

Багаті громадяти, які мналежили до п’ятсотмірників, мали виконати літургію, тобто

Запитання №12

Повні громадянські права в Аінах мали