Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Створюємо квести та вебквести для роботи у класі та дистанційно
»
Взяти участь Всі події

Романтизм. Гейне. Теорія. 9 клас

Зарубіжна література

Для кого: 9 Клас

147 проходжень

12 запитань

04.03.2020

766

8

0

Запитання №1 на встановлення відповідності Балів: 8%

Етапи розвитку романтизму в Німеччині

поняття
1

Перший етап

2

Другий етап

3

Третій етап

4

Четвертий етап

відповідність
А

втрата ідеалів, що відобразили у своїх творах і загальне розчарування суспільства; заклик до гармонійного буття; розвивається гротескно-фантастичний романтизм

Б

посилився визвольний рух, а романтизм став своєрідним засобом утвердження свободи й національної незалежності; розвивається народно-фольклорна течія романтизму

В

створюється теорія романтизму, митці шукають засоби утілення ідеалів у житті, тому ідеал і дійсність ще не протиставлені

Г

у цей час романтизм у Німеччині набуває активного характеру; критичний пафос поєднується з високими мріями про краще майбутнє; утопічні ідеї

Запитання №2 на встановлення відповідності Балів: 8%

Творчість Гейне. Послідовність

порядок
1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

відповідність
А

збірка «Романсеро»

Б

збірка прози «Подорожні картини»  

В

збірка «Нові поезії»

Г

збірка «Книга пісень»

Д

книжка «Вірші»

Запитання №3 з полем для вводу відповіді Балів: 8%

Сукупність художніх творів одного жанру, які об'єднуються задумом автора в естетичну цілість -  ліричний …

Запитання №4 на встановлення відповідності Балів: 8%

«Книга пісень»

цикл
1

«Страждання юності»

2

«Ліричне інтермецо»

3

«Знову на батьківщині»

4

«Північне море»

відповідність
А

потужно звучать мотиви самотності й водночас — пустельності, німоти світу; використано іронію та сатиру на німців-філістерів, високопосадовців, аристократів

Б

позначений динамізмом, що охоплює всі сфери Всесвіту; у ньому образ ліричного героя органічно вписаний у пейзаж, він є його невід’ємною часткою

В

змальовано силу першого почуття, мрію ліричного героя про кохання й неможливість досягнення ідеалу в реальній дійсності

Г

тема кохання, проте вона поєднана з темою мистецтва й поезії; мотив поетичного співу, що народився з туги серця

Запитання №5 з полем для вводу відповіді Балів: 8%

Течія романтизму активно розвинулася на початку XIX ст. Для неї характерні такі ознаки: орієнтація на народне; творче використання фольклорних образів, мотивів, символів, художніх засобів; неприйняття буржуазної цивілізації, шукання моральної основи в народному житті та мистецтві; відчуття органічної єдності природи й мистецтва; тісний зв’язок із національно-культурними рухами; утвердження народних ідеалів, національних традицій - … течія романтизму

Запитання №6 з полем для вводу відповіді Балів: 8%

Друге ліричне «я» поета; умовне поняття, яким позначається коло авторських уподобань, думок, переживань, утілених у конкретному образі. Разом з тим не ототожнюється з поетом, з його душевним станом, живе в особливій художній реальності, має власну  біографію, хоча й може мати деякі риси реальної біографії митця – ...   герой.

Запитання №7 на встановлення відповідності Балів: 8%

Визначення

поняття
1

іронія

2

сатира

3

символ

4

контраст

відповідність
А

значна або помітна різниця, що не обов'язково вимірюється кількісно; гостро виражена протилежність

Б

предметний або словесний знак, який опосередковано виражає сутність певного явища

В

особливий спосіб художнього відображення дійсності, який полягає в гострому осудливому осміянні негативного

Г

художній прийом, який виражає глузливо-критичне ставлення митця до предмета зображення; насмішка, замаскована зовнішньою благопристойною формою

Запитання №8 на встановлення відповідності Балів: 8%

У створенні збірки «Книга пісень» Г. Гейне використовував фольклорні традиції. Пісенний жанр у різних варіаціях

поняття
1

лірична пісня

2

романс

3

балада

відповідність
А

ліро-епічний жанр фольклору й літератури, у якому органічно поєдналися розповідь  і людські почуття

Б

вид народнопоетичної і музичної творчості, який об'єднує різні за змістом і жанрами групи, де переважає почуттєве, особистісне сприйняття світу

В

невеликий за обсягом вірш та музичний твір для сольного співу з інструментальним акомпанементом

Запитання №9 на встановлення відповідності Балів: 8%

Визначення

поняття
1

психологічний паралелізм

2

пейзаж

відповідність
А

опис природи будь-якого незамкненого простору зовнішнього світу

Б

коли через образи природи розкриваються людські почуття

Запитання №10 на встановлення відповідності Балів: 8%

Визначення

поняття
1

метафора

2

ілюзія

3

асонанси

4

алітерація

відповідність
А

стилістичний прийом, який полягає у повторенні однорідних приголосних звуків задля підвищення інтонаційної виразності вірша, для емоційного поглиблення його змістового зв'язку

Б

один із основних тропів поетичного мовлення; означає розкриття сутності одного предмета чи явища через особливості іншого

В

повторення однакових голосних звуків у рядку або строфі, що надає віршованій мові милозвучності, підсилює ïï музичність

Г

серйозно спотворене сприйняття реальності (поведінки людей, життєвих подій, тих чи інших предметів і об'єктів)

Запитання №11 на встановлення відповідності Балів: 8%

Визначення

поняття
1

прагматичний світ 

2

буденний світ

відповідність
А

усе звичайне, повсякденне, нецікаве; життєва одноманітність, прозаїчність

Б

судить про значення ідей, суджень, гіпотез, теорій і систем відповідно до їхньої здатності задовольнити людські потреби та інтереси у соціальний спосіб

Запитання №12 з полем для вводу відповіді Балів: 8%

Прихований, внутрішній зміст висловлювання, коли розкриваються людські почуття … підтекст

Рефлексія від 43 учнів

Сподобався

28 15

Зрозумілий

31 12

Потрібні роз'яснення

30 13