«Рельєф, тектонічна та геологічна будова, мінеральні ресурси»

Географія

Для кого: 8 Клас

184 проходження

15 запитань

29.11.2021

330

15

2

Запитання №1 з однією правильною відповіддю Балів: 4%

Укажіть тектонічну структуру, в межах якої сформувалися річкові долини Дніпра та його приток.

Запитання №2 з однією правильною відповіддю Балів: 4%

З якими тектонічними структурами, позначеними цифрами на картосхемі, пов’язані основні басейни, райони та родовища залізних руд в Україні

Запитання №3 з однією правильною відповіддю Балів: 4%

Ділянку платформи. де фундамент перекритий потужним осадовим чохлом , називають:

Запитання №4 з однією правильною відповіддю Балів: 4%

Назвіть найбільший за запасами залізнорудний басейн України.

Запитання №5 з однією правильною відповіддю Балів: 4%

У якому районі України засереджені промислові запаси мінеральної сировини. яка на картах позначена умовним знаком 0201g7ol-c5a2-23x19.png?

Запитання №6 з полем для вводу відповіді Балів: 4%

Наука , яка вивчає розміщення та походження форм рельєфу називається

Запитання №7 з однією правильною відповіддю Балів: 4%

До якого генетичного типу належить рельєф зображений на малюнку?

0201g801-5e03-191x127.jpg

Запитання №8 з однією правильною відповіддю Балів: 4%

Мешканці якого регіону України мають бути найбільш обізнаними щодо правил поведінки під час землетрусу?

0201g81n-b4d4-184x118.jpg

Запитання №9 на встановлення відповідності Балів: 17%

Установіть відповідність між тектонічними структурами та формами рельєфу на території України.

1

Донецька складчаста споруда

2

Український щит

3

Кримська складчаста споруда

4

схили Воронезького кристалічного масиву

А

Причорноморська низовина

Б

Середньоросійська височина

В

Кримські гори

Г

Донецький кряж

Д

Придніпровська та Приазовська височини

Запитання №10 на послідовність Балів: 17%

Установіть послідовність указаних форм рельєфу України за їхнім розташуванням із заходу на схід.

Донецький кряж

Подільська височина

Придніпровська височина

Карпати

Запитання №11 з кількома правильними відповідями Балів: 13%

Оберіть три періоди мезозойської ери.

Запитання №12 з полем для вводу відповіді Балів: 4%

Прочитайте текст і визначте назву кам'яновугільного басейну України: "Вугільний басейн розташований на межі двох областей на північному заході України. Загальна площа басейну становить 10 тис. км2 . Вугільні пласти залягають на глибинах 300-700 м."

Запитання №13 з полем для вводу відповіді Балів: 4%

Обчисліть відносну висоту найвищої відмітки України від найвищої відмітки рівнинної частини України

Запитання №14 з однією правильною відповіддю Балів: 4%

Визначте правильне поєднання тектонічної структури, форми рельєфу та видів корисних копалин на території України.

Запитання №15 з однією правильною відповіддю Балів: 4%

Чому на карті України для позначення трьох вугленосних басейнів використано два умовні знаки?

Рефлексія від 139 учнів

Сподобався

105 34

Зрозумілий

96 43

Потрібні роз'яснення

100 39