Python 8 клас

Інформатика

Для кого: 8 Клас

11  проходження

запитань

02.02.2021

39

1

0

Запитання №1 на встановлення відповідності Балів: 27%

Встановіть відповідність між елементами програмного коду та їх призначенням

button1=Button(text="Ok")

button1.pack()

1

button1

2

Button

3

text

4

pack

А

конструктор

Б

об'єкт

В

метод

Г

властивість

Запитання №2 з однією правильною відповіддю Балів: 9%

Яким службовим словом починають описувати функцію?

Запитання №3 з кількома правильними відповідями Балів: 27%

Оберіть правильні твердження щодо програми, яка містить такий код

button2=Button(text="Ок")

Запитання №4 з однією правильною відповіддю Балів: 9%

За допомогою, якого виразу можна в програмі отримати текст, що міститься в текстовому полі ent?

Запитання №5 на встановлення відповідності Балів: 27%

Зіставте елементи керування з їх призначенням

1

напис

2

текстове поле

3

кнопка

4

перемикач

5

прапорець

6

список

А

виконання певних дій

Б

вибір елемента з впорядкованого набору

В

відображення тексту

Г

вибір одного або кількох значень

Д

введення та редагування тексту

Е

вибір одного зі значень

Рефлексія від 0 учнів

Сподобався

0 0

Зрозумілий

0 0

Потрібні роз'яснення

0 0