Прислівник

Запитання №1

Визначте до якої частини мови належать слова : весело, сьогодні, зверху, навесні.

Запитання №2

Позначте рядок, у якому всі слова є прислівниками.

Запитання №3

На які питання можуть відповідати прислівники?

Запитання №4

Яка найважливіша ознака прислівника як частини мови ?

Запитання №5

Виберіть рядок у якому є словосполучення дієслова з прислівником