Прості і складені числа. Ознаки подільності.

Запитання №1

Натуральне число називають простим, якщо...

Запитання №2

Вибрати правильне твердження

Запитання №3

Число 1 є

Запитання №4

Із чисел 12; 14; 16; 18; 24 вказати ті, які є кратними числа 6.

Запитання №5

Укажіть рядок, у якому записані усі прості числа від 1 до 10.

Запитання №6

Простими дільниками числа 24 є числа:

Запитання №7

Виберіть рядок, в якому всі числа є кратні 15:

Запитання №8

Яку цифру потрібно поставити замість *, щоб число 6012* було кратне 9? Виберіть всі можливі варіанти.

Запитання №9

Яке із чисел ділиться націло і на 3, і на 9?

Запитання №10

Укажіть усі значення у, що кратні числу 7 і при яких буде правильною нерівність 28<у<61

Запитання №11

Виберіть рядок, в якому всі числа парні

Запитання №12

Виберіть рядок, в якому всі числа кратні 5