Практична робота 2. КОнфігурація комп'ютера під потребу

Запитання №1

Встановіть в порядку зростання етапи розвитку засобів для обчислення

Немеханічні обчислювальні пристрої

Механічні обчислювальні пристрої

Давнє приладдя для лічби

Електронні обчислювальні машини

Запитання №2

Під ... ЕОМ розуміють усі типи й моделі ЕОМ, розроблені різними конструкторськими колективами, але побудовані за одними й тими самими науковими і технічними принципами.

Запитання №3

У 19__р. в Києві під керівництвом професора С.О. Лебедєва було введено в експлуатацію ЕОМ, яка дістала назву "____".

Запитання №4

... ПК- принцип роботи та взаємодії основних пристроїв комп'ютера.

Запитання №5

Процесор - __________, яка створюється на напівпровідниковому кристалі шляхом застосування складної мікроелектронної техніки

Запитання №6

Основними характеристиками процесора є:

Запитання №7

Користувач може створювати різні конфігурації комп'ютера, під'єднуючи до ... окремі модулі різних пристроїв введення та виведення, пам'яті.

Запитання №8

Внутрішня пам'ять комп'ютера складається з: ...

Запитання №9

Зовнішня пам'ять складається з _________магнітного диска, _________диска, ____-пам'яті та _____пам'яті

Запитання №10

Пристрої введення та виведення даних

1

Пристрої виведення даних

2

Пристрої введення даних

А

маніпулятори

Б

акустична система

Запитання №11

Основними характеристиками монітора є:

Запитання №12

Види принтерів: