Повторення вивченого Unit 5 (3клас) за підручником О.Д.Карп'юк

Англійська мова

Для кого: 3 Клас

93  проходження

запитань

07.04.2020

235

2

0

Запитання №1 на встановлення відповідності Балів: 18%

Оберіть правильну форму дiєслова to be у минулому часі та встановіть відповідність

 

1

My friends...

2

My mother...

А

were

Б

was

Запитання №2 з однією правильною відповіддю Балів: 9%

Прочитайте речення та оберіть потрібне слово

The weather_______fine on summer holidays.

Запитання №3 з однією правильною відповіддю Балів: 9%

Прочитайте речення та оберіть потрібне слово

My friends_______at the camp last summer.

Запитання №4 на встановлення відповідності Балів: 18%

Встановіть відповідність

1

yesterday

2

last week

3

last Sunday

А

Минулої неділі

Б

Минулого тижня

В

Вчора

Запитання №5 з однією правильною відповіддю Балів: 9%

Оберіть правильно утворене речення

Запитання №6 з однією правильною відповіддю Балів: 9%

Оберіть рядок в якому правильно утворені усі форми дієслов  минулого часу

Запитання №7 на встановлення відповідності Балів: 18%

Встановіть відповідність форм дієслів 

1

write

2

blow

3

bring

4

take

А

took

Б

brought

В

blew

Г

wrote

Запитання №8 з кількома правильними відповідями Балів: 9%

Оберіть правиль побудоване заперечне речення у Past Simple

Рефлексія від 0 учнів

Сподобався

0 0

Зрозумілий

0 0

Потрібні роз'яснення

0 0