Послідовне та паралельне з'єднання провідників

Тест містить питання скопійовані з: Послідовне та паралельне з'єднання провідників.
Запитання №1

Визначте силу струму, що протікає провідником опором 0,5 кОм при напрузі 500 В.

Запитання №2

Визначте напругу на провіднику опором 2 кОм при силі струму 5мА.

Запитання №3

Два резистори з’єднано послідовно. Опір першого   5 Ом, опір другого 7 Ом. Визначте загальний опір.

Запитання №4

Два резистори з’єднано паралельно. Опір першого 4 Ом, опір другого 6 Ом. Визначте загальний опір.

Запитання №5

Два резистори з’єднано паралельно. Загальний їх опір 2 Ом. Опір першого 3 Ом. Визначте опір другого.

Запитання №6

При послідовному з'єднанні провідників загальний опір...

Запитання №7

встановити відповідність між параметрами та формулами

1

загальний опір при послідовному з'єднанні

2

сила струму при послідовному з'єднанні

3

напруга при послідовному з'єднанні

4

напруга при паралельному з'єднанні

5

сила струму при паралельному з'єднанні

А

U=U1=U2=...=Un

Б

I=I1=I2=...=In

В

R=R1+R2+...Rn

Г

I=I1+I2+...In

Д

U=U1+U2+...Un

Відкрити опис тесту