Полімери

Запитання №1

Укажіть природну високомолекулярну сполуку.

Запитання №2

Низькомолекулярні сполуки, з яких утворюються полімери, називаються...

Запитання №3

За формою основного ланцюга полімери бувають...

Запитання №4

Полімери бувають...

Запитання №5

Властивості тіл змінювати форму в нагрітому стані і зберігати її після охолодження називають...

Запитання №6

Група атомів, що багаторазово повторюється у структурі полімеру...

Режими доступу до тесту:

Тест ЗАКРИТИЙ для відображення в бібліотеці тестів

Тест ВІДКРИТИЙ для відображення в бібліотеці тестів

Тест ВІДКРИТИЙ для відображення в бібліотеці тестів, але проходження доступно лише з дозволу автора. Кількість запитань для перегляду обмежена