Початок Української революції (Тема 21. ЗНО історія України)

Історія України

Для кого: 10 Клас, 11 Клас

310 проходжень

18 запитань

03.04.2020

2163

36

0

Запитання №1 з однією правильною відповіддю Балів: 6%

“Ми, Центральна Рада, яка завжди стояла за те, щоб одділяти Україну від Росії… оповіщаємо всіх громадян України: … Українська Центральна Рада, обрана українським народом через його революційні організації, незабаром поповниться на справедливих основах представниками інших народів, що живуть на Україні… Прямуючи до автономного аду в Україні, … ми рішуче ставимося проти замірів самовільного здійснення автономії України до Всеросійського Учредительного Зібрання...”

Коли було укладено цитований документ?

Запитання №2 з однією правильною відповіддю Балів: 6%

“Ми, Центральна Рада, яка завжди стояла за те, щоб одділяти Україну від Росії… оповіщаємо всіх громадян України: … Українська Центральна Рада, обрана українським народом через його революційні організації, незабаром поповниться на справедливих основах представниками інших народів, що живуть на Україні… Прямуючи до автономного аду в Україні, … ми рішуче ставимося проти замірів самовільного здійснення автономії України до Всеросійського Учредительного Зібрання...”

Яка подія передувала укладенню цитованого документа?

Запитання №3 з однією правильною відповіддю Балів: 6%

“Ми, Центральна Рада, яка завжди стояла за те, щоб одділяти Україну від Росії… оповіщаємо всіх громадян України: … Українська Центральна Рада, обрана українським народом через його революційні організації, незабаром поповниться на справедливих основах представниками інших народів, що живуть на Україні… Прямуючи до автономного аду в Україні, … ми рішуче ставимося проти замірів самовільного здійснення автономії України до Всеросійського Учредительного Зібрання...”

Хто з діячів, зображених на фото, очолив збройний виступ після укладання цитованого документа?

 

 

Запитання №4 з однією правильною відповіддю Балів: 6%

Що було основним змістом І Універсалу Української Центральної Ради?

Запитання №5 на встановлення відповідності Балів: 6%

Установіть правильну послідовність появи політичних організацій

1

перша подія

2

друга подія

3

третя подія

4

четверта подія

А

Головна українська рада

Б

Українська Центральна Рада

В

Революційна Українська партія

Г

Товариство Українських поступовців

Запитання №6 з однією правильною відповіддю Балів: 6%

“Постання уряду відкривало початок нового етапу визвольних змагань… Комітет Центральної Ради вирішив “формувати орган під назвою Генерального секретаріату”… “Декларація” Генерального секретаріату заявляла про створення виконавчої “влади цілком нової, сучасної, спертої на зовсім інші підвалини, ніж стара європейська і особливо дореволюційна російська власть””

Коли було укладено цитований документ?

Запитання №7 з однією правильною відповіддю Балів: 6%

“Постання уряду відкривало початок нового етапу визвольних змагань… Комітет Центральної Ради вирішив “формувати орган під назвою Генерального секретаріату”… “Декларація” Генерального секретаріату заявляла про створення виконавчої “влади цілком нової, сучасної, спертої на зовсім інші підвалини, ніж стара європейська і особливо дореволюційна російська власть””

Що передувало укладенню цитованого документа?

Запитання №8 з однією правильною відповіддю Балів: 6%

“Постання уряду відкривало початок нового етапу визвольних змагань… Комітет Центральної Ради вирішив “формувати орган під назвою Генерального секретаріату”… “Декларація” Генерального секретаріату заявляла про створення виконавчої “влади цілком нової, сучасної, спертої на зовсім інші підвалини, ніж стара європейська і особливо дореволюційна російська власть””

Хто з діячів, зображених на фото, очолив уряд, про який йдеться у цитованому документі?

Запитання №9 з кількома правильними відповідями Балів: 6%

Які особливості процесу проголошення автономії України (червень 1917 року)?

Запитання №10 з однією правильною відповіддю Балів: 6%

«Народе Український!… Хай буде Україна вільною. Не відділяючись від всієї Росії, не розриваючи з державою Російською, хай народ український на своїй землі має право сам порядкувати своїм життям… Всі закони, що повинні дати той лад тут у нас, на Вкраїні, мають право видавати тільки наші Українські збори <…> І через те ми, Українська Центральна Рада <…> оповіщаємо: однині самі будемо творити наше життя»

Коли було укладено цитований документ?

Запитання №11 з однією правильною відповіддю Балів: 6%

«Народе Український!… Хай буде Україна вільною. Не відділяючись від всієї Росії, не розриваючи з державою Російською, хай народ український на своїй землі має право сам порядкувати своїм життям… Всі закони, що повинні дати той лад тут у нас, на Вкраїні, мають право видавати тільки наші Українські збори <…> І через те ми, Українська Центральна Рада <…> оповіщаємо: однині самі будемо творити наше життя”

Хто з діячів, зображених на фото, став одним з ініціаторів ухвалення цитованого 
 документа?

Запитання №12 з однією правильною відповіддю Балів: 6%

«Народе Український!… Хай буде Україна вільною. Не відділяючись від всієї Росії, не розриваючи з державою Російською, хай народ український на своїй землі має право сам порядкувати своїм життям… Всі закони, що повинні дати той лад тут у нас, на Вкраїні, мають право видавати тільки наші Українські збори <…> І через те ми, Українська Центральна Рада <…> оповіщаємо: однині самі будемо творити наше життя»

Яка подія передувала укладенню цитованого документа?

Запитання №13 на встановлення відповідності Балів: 6%

Установіть відповідність між датами і подіями Української революції.

1

березень 1917 р.

 

2

квітень 1917 р.
 

3

листопад 1917 р.
 

4

січень 1918 р.

А

проведення Всеукраїнського національного конгресу
 

Б

бій під Крутами
 

В

утворення Головної української ради
 

Г

проголошення ІІІ Універсалу Української Центральної Ради
 

Д

 утворення Української Центральної Ради

Запитання №14 з однією правильною відповіддю Балів: 6%

Про кого з діячів, зображених на фото, йдеться в уривку з історичного документа:


 «Він залишався романтиком, навіть очолюючи перший український уряд — Генеральний секретаріат, він жив більше емоціями та образами, ніж реаліями повсякденного життя. Риторикою, пафосом, його революційним ідеалізмом були просякнуті навіть акти державної ваги — Універсали Центральної Ради, до творення яких він мав безпосереднє відношення»?

Запитання №15 з однією правильною відповіддю Балів: 6%

Яку назву мав радянський уряд, створений у грудні 1917 р. більшовиками в Харкові?

Запитання №16 з однією правильною відповіддю Балів: 6%

 У якому з уривків з історичних джерел ідеться про IV Універсал 
Української Центральної Ради?

Запитання №17 на встановлення відповідності Балів: 6%

Установіть відповідність між термінами і поняттями та їх визначеннями.

1

Генеральний секретаріат
 

2

Народний секретаріат
 

3

Вільне козацтво
 

4

універсали УЦР
 

5

автономізація

А

національні добровільні формування, які виникли у 1917 р. з метою 
захисту  суспільного порядку в умовах зростання громадського безла-
ду й бандитизму

 

Б

виконавчий орган, уряд, сформований Українською Центральною 
Радою

 

В

процес, пов’язаний із набуттям статусу самоврядної території
 

Г

перший радянський уряд України, утворений у Харкові російськими 
і місцевими  більшовиками

Запитання №18 з однією правильною відповіддю Балів: 6%

Який з уривків є цитатою з  IІІ Універсалу Української  Центральної Ради?

Рефлексія від 41 учня

Сподобався

29 12

Зрозумілий

27 14

Потрібні роз'яснення

27 14