Початок "перебудови" в СРСР і УРСР

Історія України

Для кого: 11 Клас

155  проходження

14  запитань

26.01.2021

622

11

0

Запитання №1 з однією правильною відповіддю Балів: 5%

Про кого йдеться в уривку: "Народився у Ставропольському краї. Закінчивши юридичний факультет Московського університету, повернувся на батьківщину, працював на комсомольській і партійній роботі. У 35 років дослужився до першого секретаря Ставропольського міськкому КПРС. З березня 1985 р. – генеральний секретар ЦК КПРС".

Запитання №2 з однією правильною відповіддю Балів: 5%

Визначте хронологічні рамки періоду "Перебудови"?

Запитання №3 з однією правильною відповіддю Балів: 5%

Протягом яких років в СРСР відбувався "парад генсеків"?

Запитання №4 з однією правильною відповіддю Балів: 5%

Визначте початок розробки концепції перебудови, прийняття програми прискорення?

Запитання №5 з однією правильною відповіддю Балів: 5%

«Перебудова» - це?..

Запитання №6 з однією правильною відповіддю Балів: 5%

Гласність - це?..

Запитання №7 з однією правильною відповіддю Балів: 5%

Політика гласності у роки перебудови сприяла:

Запитання №8 з однією правильною відповіддю Балів: 5%

Що стало одним з основних здобутків гласності на початку перебудови?

Запитання №9 з кількома правильними відповідями Балів: 14%

Укажіть три характерні риси суспільно- політичного життя доби горбачовської "перебудови":

Запитання №10 з однією правильною відповіддю Балів: 5%

Першим секретарем ЦК КПУ на початок перебудови був:

Запитання №11 з однією правильною відповіддю Балів: 5%

Як ставилось керівництво УРСР до процесів перебудови?

Запитання №12 з однією правильною відповіддю Балів: 5%

Політичний курс реформаторської частини радянського керівництва, який реалізувався в СРСР у 1985–1991 рр. Його суть полягала у спробі через «революцію згори» системно модернізувати суспільство.

Запитання №13 на послідовність Балів: 18%

 Установіть хронологічну послідовність подій:

Підписання протоколу про повне припинення дії Організації Варшавського договору;

Обрання М. Горбачова генеральним секретарем ЦК КПРС;

Перша у світі наукова конференція, присвячена ключовим проблемам Голодомору;

Початок виведення радянських військ з Афганістану

Запитання №14 на послідовність Балів: 18%

Установіть хронологічну послідовність подій:

Кінець "холодної війни"

Початок гласності.

Смерть Л.І.Брежнєва.

Руйнування Берлінського муру.

Рефлексія від 0 учнів

Сподобався

0 0

Зрозумілий

0 0

Потрібні роз'яснення

0 0