Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Сучасні підходи до соціалізації дошкільника
»
Взяти участь Всі події

ПМК 1 (гідротехніки)

Професійна освіта

Для кого: Дорослі

2 проходження

79 запитань

16.11.2020

70

0

0

Запитання №1 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Формула закону Кулона записується у вигляді

Запитання №2 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Величина струму провідності визначається за формулою

Запитання №3 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Робота сил електричного поля визначається за формулою

Запитання №4 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Формула залежності опору від температури має вигляд

Запитання №5 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Еквівалентна ємність конденсаторів при послідовному з’єднанні конденсаторів визначається за формулою

Запитання №6 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Магнітний потік визначається за формулою

Запитання №7 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Величина сили, що діє на провідник зі струмом в магнітному полі визначається за формулою

Запитання №8 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Магнітотвердими феромагнітними матеріалами називаються

Запитання №9 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Змінним струмом називається

Запитання №10 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Закон Ома для кола з активним опором записується

Запитання №11 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Реактивний ємнісний опір визначається за формулою

Запитання №12 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Потужність споживача визначається за формулою

Запитання №13 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Гілкою електричного кола називається

Запитання №14 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Енергія джерела визначається за формулою

Запитання №15 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

При паралельному з’єднанні конденсаторів

Запитання №16 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

При паралельному з’єднанні конденсаторів

Запитання №17 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

При паралельному з’єднанні конденсаторів

Запитання №18 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Силова характеристика магнітного поля, яка враховує властивості оточуючого середовища

Запитання №19 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Напрямок сили, що діє на провідник зі струмом в магнітному полі визначається за

Запитання №20 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Змінний періодичний струм це

Запитання №21 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Активна потужність кола визначається за формулою

Запитання №22 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Напруженість електричного поля визначається за формулою

Запитання №23 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

При послідовному з’єднанні конденсаторів

Запитання №24 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Робота сил електричного поля визначається за формулою

Запитання №25 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Одиницею вимірювання опору є

Запитання №26 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Енергія споживача визначається за формулою

Запитання №27 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Феромагнітними матеріалами називаються матеріали

Запитання №28 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Явище електромагнітної індукції

Запитання №29 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Реактивна ємнісна потужність визначається за формулою

Запитання №30 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Миттєве значення змінного струму це

Запитання №31 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Ємність плоского конденсатора визначається за формулою

Запитання №32 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Одиницею вимірювання струму є

Запитання №33 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Вузлом електричного кола називається

Запитання №34 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Діамагнітними матеріалами називаються матеріали

Запитання №35 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Напрямок е.р.с. індукції визначається за

Запитання №36 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Повний опір кола визначається за формулою

Запитання №37 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Одиницею вимірювання напруги є

Запитання №38 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

При послідовному з’єднанні споживачів

Запитання №39 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Другий закон Кірхгофа записується формулою

Запитання №40 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Еквівалентний опір при послідовному з’єднанні споживачів визначається за формулою

Запитання №41 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Парамагнітними матеріалами називаються матеріали

Запитання №42 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Величина е.р.с. індукції визначається за формулою

Запитання №43 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Закон Ома для повного кола синусоїдального струму записується у вигляді

Запитання №44 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Напруга і струм в колі з ємністю

Запитання №45 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Вираження напруги між двома точками поля через потенціали цих точок  має вигляд

Запитання №46 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Одиницею вимірювання потужності є

Запитання №47 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

При паралельному з’єднанні споживачів

Запитання №48 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

В провіднику зі струмом, розташованому в магнітному полі, виникає ерс величиною

Запитання №49 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Повна потужність кола синусоїдального струму визначається по формулі

Запитання №50 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Ємність конденсатора визначається за формулою

Запитання №51 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Е.Р.С. джерела визначається за формулою

Запитання №52 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Потужність джерела визначається за формулою

Запитання №53 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

При послідовному з’єднанні споживачів

Запитання №54 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Перший закон Кірхгофа записується формулою

Запитання №55 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

В провіднику зі струмом, розташованому в магнітному полі, виникає ерс величиною

Запитання №56 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Активна потужність кола визначається за формулою

Запитання №57 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Реактивний індуктивний опір визначається за формулою

Запитання №58 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Умова виникнення резонансу напруг

Запитання №59 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Опір споживача визначається за формулою

Запитання №60 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Контуром електричного кола називається

Запитання №61 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Перший закон Кірхгофа формулюється

Запитання №62 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Залишкова магнітна індукція це

Запитання №63 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Закон Ома для кола з індуктивністю записується

Запитання №64 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Признак резонансу напруг

Запитання №65 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Активна потужність кола витрачається на

Запитання №66 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

При послідовному з’єднанні конденсаторів

Запитання №67 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Закон Ома для ділянки кола визначають за формулою

Запитання №68 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

При паралельному з’єднанні споживачів

Запитання №69 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Другий закон Кірхгофа формулюється

Запитання №70 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Магнітом’ якими феромагнітними матеріалами називаються

Запитання №71 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Закон Ома для повного кола синусоїдального струму записується у вигляді

Запитання №72 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Резонанс напруг, це режим послідовного кола синусоїдального струму, при якому

Запитання №73 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Для чого призначений силовий трансформатор?

Запитання №74 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Принцип дії трансформатора заснований на законі

Запитання №75 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Будова трифазного силового трансформатора

Запитання №76 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Який трансформатор зображено на схемі?

0200bqmg-3bbd-214x113.png

Запитання №77 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Який з вказаних параметрів трансформатора визначають з досліду холостого ходу?

Запитання №78 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

За якою формулою визначається коефіцієнт трансформації трансформатора К?

Запитання №79 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Який з вказаних параметрів визначають з досліду короткого замикання трансформатора?

Рефлексія від 1 учня

Сподобався

1 0

Зрозумілий

1 0

Потрібні роз'яснення

1 0