Площі поверхонь геометричних тіл

Геометрія

Для кого: 11 Клас

122 проходження

8 запитань

31.01.2021

172

5

0

Запитання №1 з однією правильною відповіддю Балів: 8%

У правильній чотирикутній призмі сторона основи до­рівнює 0,2м а бічне ребро –0, 5 м. Знайдіть площу повної поверхні призми. 

Запитання №2 з однією правильною відповіддю Балів: 8%

Основою прямої призми є прямокутний трикутник з катетами 5см і 12см. бічне ребро призми дорівнює 7см. Чому дорівнює бічна поверхня призми?

Запитання №3 з однією правильною відповіддю Балів: 8%

В основі призми лежить ромб, діагоналі якого дорівнюють 16 см і 12см. а бічне ребро призми дорівнює 8 см. Знайти повну поверхню призми.

Запитання №4 з однією правильною відповіддю Балів: 8%

Площа сфери дорівнює 64π см2. Знайдіть радіус цієї сфери.

Запитання №5 з однією правильною відповіддю Балів: 8%

Сторона основи правильної чотирикутної піраміди дорівнює 6 см, усі її бічні грані нахилені до площини основи під кутом 600. Визначте площу бічної поверхні цієї піраміди.

Запитання №6 з однією правильною відповіддю Балів: 8%

На рисунку зображено розгортку правильної трикутної призми. Визначте площу бічної поверхні цієї призми, якщо периметр розгортки (суцільна лінія) дорівнює 52 см, а периметр основи становить 12 см.0200kxbo-eb4b-121x116.png

Запитання №7 на встановлення відповідності Балів: 33%

У циліндр з радіусом основи 3 см і висотою 4 см вписано конус (див. рисунок). До кожного початку речення (1–4) доберіть його закінчення (А–Д) так, щоб утворилося правильне твердження.

0200kxmy-3302-134x129.png

1

Площа бічної поверхні циліндра дорівнює

2

Площа бічної поверхні конуса дорівнює

3

Площа повної поверхні циліндра дорівнює

4

Площа основи  конуса дорівнює

А

24π см2

Б

42π см2

В

12π см2

Г

9π см2

Д

15π см2

Запитання №8 з полем для вводу відповіді Балів: 17%

Основою піраміди є ромб, гострий кут якого дорівнює 30°. Усі бічні грані піраміди нахилені до площини її основи під кутом 60°. Знайдіть площу бічної поверхні піраміди (у см2 ), якщо радіус кола, вписаного в її основу, дорівнює 3см.

Рефлексія від 0 учнів

Сподобався

0 0

Зрозумілий

0 0

Потрібні роз'яснення

0 0