Підсумковий тест, 7 клас

Запитання №1

Встановіть відповідність:

1

Переміщення

 

2

Траєкторія

3

Матеріальна точка

 

4

Шлях

А

Довжина траєкторії

Б

Напрямлений відрізок

В

Лінія вздовж якої рухається тіло

Г

Зміна положення тіла в просторі

 

Д

Тіло, розмірами якого в даному випадку можна знехтувати

 

Запитання №2

Атмосферний тиск із висотою:

Запитання №3

Шайба скочується з льодової гірки на асфальт і зупиняється. Чи зберігається в цьому випадку повна механічна енергія?

Запитання №4

Установіть відповідність між кожним словом (1–6) речення і фізичним поняттям

1

Алюмінієвий (1)

 

2

дріт (2)

 

3

масою (3)

 

4

двадцять (4)

 

5

грамів (5)

 

6

зігнули (6).

А

А Одиниця фізичної величини

 

Б

Б Речовина

 

В

В Фізична величина

 

Г

Г Фізичне тіло

 

Д

Д Фізичне явище

 

Е

 

Е Фізичний закон

 

 

Є

Є Числове значення фізичної величини

Запитання №5

Відро об’ємом 12 л наповнили водою на одну третину. З якою силою відро тисне на підлогу? Масою відра знехтуйте. Густина води 1000кг/м³.  Відповідь записати тільки числом.  

Запитання №6

Хлопчик, піднімаючись сходами, розвинув потужність 160 Вт. Яку роботу виконав хлопчик за 20 с? Відповідь записати тільки числом.