Підсумкове тестування з біології 6 кл.

Запитання №1

Найпростішими серед живих організмів є:

Запитання №2

Як називаються організми, що не мають ядра?

Запитання №3

Як розмножуються бактерії?

Запитання №4

Рослини, тварини, гриби - це...

Запитання №5

Які організми відносяться до бактерій?

Запитання №6

У вигляді чого можуть перебувати несприятливі умови навколишнього середовища бактерії?

Запитання №7

Які процеси характерні для рослин?

Запитання №8

Які органи рослин належать до вегетативних?

Запитання №9

По якій частині кореня відбувається визхідний і низхідний рух води з розчиненими мінеральними речовинами?

Запитання №10

Для мичкуватої кореневої системи характерно:

Запитання №11

Які є видозміни підземних коренів?

Запитання №12

Для яких рослин характерні повзучі пагони?

Запитання №13

Про що свідчать річні кільця стовбура?

Запитання №14

До видозмін надземних пагонів належать?

Запитання №15

Які види жилкування листка ви знаєте?

Запитання №16

Які види розмноження рослин існують?

Запитання №17

Виберіть складові будови квітки.

Запитання №18

Які суцвіття належать до простих?

Запитання №19

Що з цих складових не входить до будови насінини?

Запитання №20

Зозулин льон-це….

Запитання №21

Які водорості є найкориснішими для людини?

Запитання №22

Як називаються листки деяких голонасінних?

Запитання №23

З яких рослин утворюється кам’яне вугілля?

Запитання №24

Де розташовуються насінини голонасінних?

Запитання №25

Виберіть ознаки покритонасінних...

Запитання №26

Як відбувається розмноження грибів?

Запитання №27

Що запозичили гриби  від тварин?

Відкрити опис тесту