Підсумкова річна контрольна робота з природознавства 5 клас

Запитання №1
Позначте природничу науку, яка вивчає будову і взаємодію організмів.
Запитання №2
Виберіть речовину.
Запитання №3
Кисень належить до…
Запитання №4
День і ніч бувають тому, що...
Запитання №5
Зазначте, чим грунт відрізняється від гірських порід
Запитання №6

Що спільного у дятла, косулі, сироїжки, ялини?

Запитання №7
Установіть відповідність між речовинами та їхніми властивостями
1

Кисень

2

Залізо

А

зберігає форму

Б

не зберігає форми

Запитання №8
Здатність організмів відтворювати собі подібних називається 
Запитання №9
Порушення стану природного середовища під впливом різних чинників це