Підсумкова контрольна робота з історії України. 9 клас.

Запитання №1

Укажіть , яка галузь займала провідне місце в промисловому виробництві на українських землях , що входили до складу Російської імперії

Запитання №2

Про якого діяча йдеться в уривку з історичного джерела: “ У 1812р., під час російсько- французької війни, з дозволу генерал – губернатора сформував на Полтавщині 5-й український козачий полк. Упродовж 1817-1821 рр.- директор Полтавського театру.

Запитання №3

Укажіть, коли було видано альманах “ Русалка Дністровая”

Запитання №4

Якими були особливості й зміст нововведень,  здійснених на західноукраїнських землях у межах реформ Марії- Терезії та Йосифа II ( чотири правильні відповіді)

Запитання №5

Яке із наведених міст в 1817р. отримало статус вільного порту ( порто-франко)?

Запитання №6

Які з указаних подій відбулися протягом першої половини XIX ст.

Запитання №7

Установіть відповідність між реформою, яка проводилась у другій половині XIX ст. в Наддніпрянській Україні, та її результатами

1

аграрна

2

земська

3

фінансова

4

цензурна

А

посилення державного контролю над засобами масової інформації

Б

створення контрольних палат для перевірки витрат державних коштів

В

інтенсивний розвиток галузей переробної та харчової промисловості

Г

створення органів місцевого самоврядування під зверхністю дворянства

Д

запровадження приватних вищих жіночих курсів

Запитання №8

Укажіть, коли було видано Валуєвський циркуляр

Запитання №9

З’ясуйте автора кожного літературного твору.

1

Т. Шевченко

2

М. Шашкевич

3

М. Міхновський

4

Ю. Бачинський

А

“ Україна Irredenta”

Б

“ Кобзар”

В

“ Русалка Дністровая”

Г

“ Самостійна Україна”

Д

“ Історія русів”

Запитання №10

Метою розгортання кооперативного руху на західноукраїнських землях наприкінці

 XIX ст. було

Запитання №11

Укажіть, коли у Львові було засновано товариство “ Просвіта”

Запитання №12

Яка течія в українському русі на західноукраїнських землях стала домінуючою наприкінці XIX ст.?

Запитання №13

Установіть відповідність між іменами історичних діячів та сферами їхньої діяльності

1

І. Мечников

2

Д. Яворницький

3

А. Кримський

4

М. Леонтович

А

мовознавство

Б

музика

В

історія

Г

образотворче мистецтво

Д

біологія, медицина