Зараз в ефірі:
Вебінар:
«
Визначення освітніх труднощів першого рівня підтримки в освітньому процесі
»
Взяти участь Всі події

Підсумкова контрольна робота з історії України 8 клас

Історія України

Для кого: 8 Клас

393 проходження

15 запитань

08.05.2020

1775

12

0

Запитання №1 з однією правильною відповіддю Балів: 3%

Якими були причини Національно - визвольної війни:

Запитання №2 з однією правильною відповіддю Балів: 3%

Коли розпочалась і хто очолив Національно - визвольну війну:

Запитання №3 з однією правильною відповіддю Балів: 3%

Вкажіть хронологічні рамки Руїни

Запитання №4 з однією правильною відповіддю Балів: 3%

Укажіть ім’я легендарного кошового отамана Запорозької Січі у часи Руїни

Запитання №5 на встановлення відповідності Балів: 13%

 Установіть відповідність між іменем історичного діяча та його стислою характеристикою

1

П.Полуботок

2

К.Розумовський

3

П.Орлик

4

П.Калнишевський

А

Останній гетьман Лівобережної України; намагався проводити реформи, метою яких було посилення автономії Гетьманщини; 

Б

Останній кошовий отаман Запорозької Січі перед її зруйнуванням за наказом Катерини ІІ;

В

 Наказний гетьман, був ув’язнений російським урядом через активну діяльність спрямовану на відновлення козацьких порядків

Г

 Гетьман у вигнанні; автор «Пактів і конституцій законів і вольностей Війська Запорозького».  

Запитання №6 на послідовність Балів: 13%

Установіть хронологічну послідовність подій другої половини XVIІІ ст

Вічний мир

Перший поділ Речі Посполитої

Остаточне зруйнування Запорозької Січі;

Остаточна ліквідація гетьманства в Україні

Запитання №7 на встановлення відповідності Балів: 13%

Установіть відповідність між іменем історичного діяча та його портретним зображенням

1

2

3

4

А

І.Виговський

Б

К.Розумовський

В

П.Сагайдачний

Г

П.Могила

Запитання №8 з однією правильною відповіддю Балів: 3%

Укажіть, у якому році з’явився документ, уривок із якого наведено.

«Ми, Сигізмунд Август, всім узагалі і кожному зокрема, кому відати належить, людям теперішнього часу і майбутніх часів оголошуємо даною грамотою таке: нам відомо, що всі чини королівства часто нагадували славної пам’яті батькові нашому Сигізмундові, королю польському, і просили його на сеймах і в інших випадках, щоб завершено було те з’єднання або унія Великого князівства Литовського з королівством Польським...»

Запитання №9 з однією правильною відповіддю Балів: 3%

Пізнай особу за описом

 « Був архімандритом Києво-Печерської лаври, Київським митрополитом. Домігся від короля Владислава IV Вази легалізації Української православної церкви. Здійснив реформу церковного життя. У 1631 р. відкрив Лаврську школу, наступного року об’єднав її з Київською братською школою, утворивши Києво-Могилянський колегіум. Реставрував Софійський собор і будинки Києво-Печерського монастиря. Написав ряд творів богословської та полемічної літератури: “Євангеліє учительне”, “Требник” та ін. Похований у Києво-Печерській лаврі».

Запитання №10 з однією правильною відповіддю Балів: 3%

 Який термін відповідає визначенню?

«Багатогалузеве панське господарство в Польщі, Литві та Україні XIV – XIXст., яке грунтувалося на праці кріпосних селян; виробляло й переробляло сільськогосподарську продукцію, що відправлялася великими партіями на ринок у вигляді напівфабрикатів»

Запитання №11 на встановлення відповідності Балів: 13%

Установіть відповідність між поняттями та їх визначеннями

1

суверенітет

2

автономія;

3

протекторат

4

конфедерація.

А

форма залежності, за якою одна держава перебирає здійснення зовнішніх відносин іншої держави, що нерідко приводить до втручання у внутрішні справи

Б

союз самостійних держав, створених з певною метою

В

повна незалежність держави від інших держав при здійсненні власної внутрішньої та зовнішньої політики

Г

самоврядування певної частини держави, що здійснюється в межах загальнодержавного закону

 

Запитання №12 з кількома правильними відповідями Балів: 10%

Визначте правильні судження про причини розгортання і посилення гайдамацького руху у ХVІІІ ст

Запитання №13 з однією правильною відповіддю Балів: 3%

Як називалася військово-адміністративна одиниця Нової Січі?полк

Запитання №14 з однією правильною відповіддю Балів: 3%

Унаслідок ліквідації російським урядом Запорозької (Нової) Січі в другій половині XVIII ст. землі Вольностей Війська Запорозького Низового:

Запитання №15 з кількома правильними відповідями Балів: 10%

Які землі сучасної України відійшли до складу Росії наприкінці XVIII ст

Рефлексія від 27 учнів

Сподобався

19 8

Зрозумілий

16 11

Потрібні роз'яснення

18 9
Схожі тести