Всеосвіта

Головне меню порталу

Головне меню порталу

Тест:

Підсумкова контрольна робота (тести) з біології 7 клас за рік

18.01.2023
7 Клас

41 проходження

25 запитань

45

0

Завантажити тест
придбати тест
Ціна:

20 грн

Після покупки цей тест відразу стане доступним для використання повною мірою. Запитів на доступ не потрібно відправляти. Всі придбані тести зберігаються в розділі мої придбані матеріали.

Опис тесту (учням цей опис не показується):

Тести орієнтовані на підручник: «Біологія. Підручник для 7 класу закладів загальної середньої освіти» (2-ге видання, 2020 рік). Авторський колектив: Л.І. Остапченко, П.Г. Балан, В.В. Серебряков, Н.Ю. Матяш, В.А. Горобчишин.

Список тем:

 • Тварина – цілісний організм

 • Основні відмінності тварин від рослин і грибів. Особливості живлення тварин

 • Органи та системи органів тварин

 • Поняття про класифікацію тварин

 • Кишковопорожнинні (Жалкі)

 • Кільчасті черви

 • Членистоногі

 • Ракоподібні

 • Павукоподібні

 • Будова комах

 • Різноманітність комах

 • Молюски або м’якуни

 • Паразитичні черви – гельмінти

 • Паразитичні та кровосисні членистоногі

 • Риби

 • Різноманітність риб

 • Амфібії

 • Рептилії

 • Птахи: риси пристосованості до польоту

 • Птахи: розмноження та розвиток. Сезонні явища в житті птахів

 • Різноманітність птахів, їхня роль у природі та житті людини

 • Ссавці: загальна характеристика

 • Різноманітність ссавців: яйцекладні, сумчасті, комахоїдні, рукокрилі

 • Різноманітність ссавців: гризуни, зайцеподібні, копитні

 • Різноманітність ссавців: хижі, китоподібні

 • Різноманітність ссавців: примати

 • Живлення тварин

 • Органи травлення тварин

 • Дихання та газообмін у тварин

 • Кров, її основні функції. Транспорт речовин по організму тварин

 • Виділення та його значення для організму

 • Опора і рух. Види скелета і способи пересування безхребетних тварин

 • Опорно-рухова система хребетних тварин

 • Покриви тіла тварин

 • Нервова система, її значення і розвиток у різних тварин

 • Органи чуття тварин

 • Розмноження та його значення. Форми розмноження тварин

 • Розвиток тварин

 • Поведінка тварин у природі та методи її вивчення

 • Вроджена і набута поведінка тварин

 • Способи орієнтування тварин. Хомінг. Міграції тварин

 • Форми поведінки тварин

 • Репродуктивна поведінка тварин

 • Територіальна поведінка

 • Соціальна поведінка. Типи угрупувань тварин за К. Лоренцем

 • Комунікація тварин

 • Використання тваринами знарядь праці

 • Елементарна розумова діяльність

 • Поняття про популяцію, екосистему та чинники середовища

 • Ланцюги живлення і потоки енергії в екосистемах. Взаємозв’язки різних компонентів екосистеми

 • Співіснування організмів в угрупуваннях. Вплив людини та її діяльності на організми

 • Основи охорони природи

Вміст тесту:
Запитання №1 на встановлення відповідності Балів: 5%

Встановіть відповідність між твердженнями:

1

Інстинкт повернення додому

2

Періодичне переміщення тварин між істотно відмінними середовищами існування

3

Місце міграції дорослих прісноводних європейських вугрів на нерест

4

Місце зимівлі метелика сонцевика будякового

5

Місце розмноження риби кети

6

Місце міграції метелика данаїди монарха

А

Міграція

Б

Саргасове море

В

Північна Африка

Г

Хомінг

Д

Переважно уздовж Американського континенту

Е

Верхів'я гірських річок

Запитання №2 з кількома правильними відповідями Балів: 3%

Відмітьте твердження, які стосуються шлюбної поведінки тварин:

Запитання №3 на встановлення відповідності Балів: 3%

Встановіть відповідність між твердженнями:

1

Сукупність усіх екосистем планети

2

Сукупність взаємопов'язаних популяцій живих організмів, які взаємодіють між собою та довкіллям

3

Комплекс видів живих організмів, що входять до складу однієї екосистеми

4

Сукупність умов навколишнього середовища у яких мешкають живі організми різних видів та із якими безпосередньо взаємодіють

А

Екосистема

Б

Середовище існування

В

Біосфера

Г

Угруповання

Запитання №4 на встановлення відповідності

Запитання №5 на встановлення відповідності

Запитання №6 з однією правильною відповіддю

Запитання №7 на встановлення відповідності

Запитання №8 з кількома правильними відповідями

Запитання №9 на встановлення відповідності

Запитання №10 на встановлення відповідності

Запитання №11 на послідовність

Запитання №12 на встановлення відповідності

Запитання №13 з вибором правильної відповіді у тексті

Запитання №14 з кількома правильними відповідями

Запитання №15 на встановлення відповідності

Запитання №16 на встановлення відповідності

Запитання №17 на встановлення відповідності

Запитання №18 на встановлення відповідності

Запитання №19 на встановлення відповідності

Запитання №20 з кількома правильними відповідями

Запитання №21 з кількома правильними відповідями

Запитання №22 з вибором правильної відповіді у тексті

Запитання №23 на встановлення відповідності

Запитання №24 на встановлення відповідності

Запитання №25 на встановлення відповідності

Рефлексія від 13 учнів

Сподобався

10 3

Зрозумілий

8 5

Потрібні роз'яснення

8 5
придбати тест
Ціна:

20 грн

Після покупки цей тест відразу стане доступним для використання повною мірою. Запитів на доступ не потрібно відправляти. Всі придбані тести зберігаються в розділі мої придбані матеріали.