Періодичний закон і періодична система хімічних елементів

Запитання №1

Ядра атомів ізотопів різняться числом

Запитання №2

У атома Фосфору число електронів на зовнішньому енергетичному рівні і заряд ядра  відповідно дорівнює

Запитання №3

 Яку електронну конфігурацію має атом найбільш активного металу

Запитання №4

Однакове число протонів і нейтронів міститься в атомі

Запитання №5

Число електронів на зовнішньому енергетичному рівні атома Фосфору в збудженому стані

Запитання №6

 На 4s-енергетичному підрівні розташовані всі валентні електрони атома

Запитання №7

Хімічні елементи розміщені в порядку зростання їх атомних радіусів в ряді                                                                                

Запитання №8

Вищий оксид складу ЕО утворюють всі елементи

Запитання №9

У головних підгрупах періодичної системи відновна здатність атомів хімічних елементів зростає зі

Запитання №12

При взаємодії 34,25 г двовалентного металу з водою виділилось 5,6 л водню. Назвати цей метал.

Запитання №13

Чи вірні наступні твердження:


1. Вища валентність елемента визначається його порядковим номером


2. Вища валентність елемента визначається числом електронів на зовнішньому електронному рівні

Запитання №14

Чи вірні наступні судження:

  1. Лужні метали проявляють тільки відновні властивості


  2. Їх гідроксиди є сильними основами

Відкрити опис тесту
Режими доступу до тесту:

Тест ЗАКРИТИЙ для відображення в бібліотеці тестів

Тест ВІДКРИТИЙ для відображення в бібліотеці тестів

Тест ВІДКРИТИЙ для відображення в бібліотеці тестів, але проходження доступно лише з дозволу автора. Кількість запитань для перегляду обмежена

Нещодавно скористалися