Паралелограм, види та властивості (підсумковий)

Запитання №1

Сума кутів паралелограма 160º. Знайти всі кути паралелограма.

Запитання №2

Кут між висотами паралелограма, проведеними з вершини тупого кута, дорівнює 40º. Чому дорівнює гострий кут паралелограма?

Запитання №3

Периметр паралелограма дорівнює 80 см. Знайдіть сторони паралелограма, якщо одна з них на 14 см менша від другої.

Запитання №4

Діагональ ромба утворює зі стороною кут 70°. Чому дорівнює менший кут ромба?

Запитання №5

Периметр прямокутника дорівнює 60 см. Знайдіть його сторони, якщо вони відносяться як 1:4.

Запитання №6

У паралелограма АВСD бісектриса кута Dперетинає сторону АВ у точці Р. Відрізок АР більший за відрізок ВР у 4 рази. Знайдіть периметр паралелограма, якщо АВ=25 см.

Запитання №7

Знайдіть тупий кут паролелограма, якщо його гострий кут дорівнює 35⁰