Паралелограм

Запитання №1

ABCD - паралелограм. Назвіть сторону, яка дорівнює стороні АВ

Запитання №2

У чотирикутнику ABCD сторони AB і CD паралельні. Знайти периметр чотирикутника. якщо AB = CD = 7см. AD = 11см.

02002h4y-20b6.png

Запитання №3

Знайдіть сторони паралелограма, периметр якого 48 см і одна з сторін вдвічі менша від другої

Запитання №4

Знайдіть кути паралелограма, якщо вони відносяться як 1:4

Запитання №5

Знайти кут між діагоналями паралелограма ABCD, якщо кут DAC= 200, кут CBD=400

Запитання №6

Знайти периметр трикутника AOD, якщо діагоналі паралелограма ABCD дорівнюють 18 см і 14 см, сторона AD=12 см (точка О - точка перетину діагоналей)02002h7j-a961.png

Запитання №7

Обчислити периметр паралелограма, бісектриса тупого кута якого ділить сторону на відрізки довжиною 5 см і 7 см від вершини гострого кута.

Запитання №8

Периметр паралелограма 20 см. Периметр трикутника, що утворився в результаті проведення діагоналі, 14 см. Знайти довжину діагоналі.

Запитання №9

Діагоналі ділять паралелограм на чотири трикутника, різниця периметрів двох з них 20 см. Обчислити сторони паралелограма, якщо його периметр 100 см.

Відкрити опис тесту