Ознаки рівності трикутників(Іта ІІ)

Геометрія

Для кого: 7 Клас

74 проходження

10 запитань

18.01.2022

116

0

0

Запитання №1 з однією правильною відповіддю Балів: 9%

Чи можна довести рівність трикутників за відомими ознаками?

0200wxe4-a4cc-335x109.jpg

Запитання №2 з однією правильною відповіддю Балів: 9%

Для доведення рівності трикутників ABC та EDF достатньо довести, що:

0200wx1s-2c9f-258x97.jpg

Запитання №3 з кількома правильними відповідями Балів: 18%

Знаючи про рівність яких елементів, можна зробити висновок про рівність двох трутників?

Запитання №4 з однією правильною відповіддю Балів: 9%

Для доведення рівності трикутників ABC та EDF досить знати, що:

0200wwzz-1a51-314x145.jpg

Запитання №5 із заповненням пропусків у тексті Балів: 9%

Два трикутники називають _______, якщо їх можна сумістити накладанням.

Запитання №6 з однією правильною відповіддю Балів: 9%

0200x9b8-31be-667x71.png

0200x9bb-7da2-357x213.png

Запитання №7 з полем для вводу відповіді Балів: 9%

В трикутнику MNK сторони МК = 5 см, NK = 6 см, MN = 10 см. Знайдіть периметр трикутника EPK0200wx68-e49d-123x111.jpg(у відповідь записати тільки число)

Запитання №8 з полем для вводу відповіді Балів: 9%

В трикутниках MAP i NPA кут MAP дорівнює куту NPA, кут MPA дорівнює куту NAP, AP = 17 см, MA = 12 см. Трикутник NPA має периметр 48 см. Знайдіть довжину сторони NA. 0200wxez-586c-134x119.jpg(у відповідь записати тільки число!)

Запитання №9 з однією правильною відповіддю Балів: 9%

У трикутниках ABC і MNK AB=MN, ∠A=∠M, ∠B=∠N.

За якою ознакою можна довести рівність цих трикутників?

Запитання №10 з однією правильною відповіддю Балів: 9%

на рисунку відмічені рівні відрізки, кут Д дорівнює 70 градусів, ВС= 7см. Яка з наведених рівностей неправильна?

Рефлексія від 74 учнів

Сподобався

60 14

Зрозумілий

57 17

Потрібні роз'яснення

52 22
Створити свій тест на базі цього або додати запитання до вже існуючого тесту