тест

Для кого: 11 Клас

Основи. Властивості, застосування гідроксидів Натрію і Кальцію

Запитання №1 з однією правильною відповіддю Балів: 8%

Укажіть групу речовин, яка містить луги.

Запитання №2 з однією правильною відповіддю Балів: 8%

Укажіть колір, який матиме розчин натрій гідроксиду, якщо до нього додати лакмусу.

Запитання №3 з однією правильною відповіддю Балів: 8%

Укажіть групу речовин, які реагують із натрій гідроксидом

Запитання №4 з однією правильною відповіддю Балів: 8%

Укажіть колір, у який забарвлюється фенолфталеїн у розчині їдкого натру:

Запитання №5 з однією правильною відповіддю Балів: 8%

Визначте та вкажіть речовину А в схемі реакції А + вода → кальцій гідроксид:

Запитання №6 з однією правильною відповіддю Балів: 8%

Укажіть формулу речовини А в схемі реакції Са(ОН)2 + А → СаСО3 + Н2О:

Запитання №7 з однією правильною відповіддю Балів: 8%

Укажіть правильну кінцівку твердження: “До складу основи входять...”

Запитання №8 з однією правильною відповіддю Балів: 8%

Укажіть основу, яка НЕ розкладається під час нагрівання.

Запитання №9 з кількома правильними відповідями Балів: 17%

Укажіть відомі вам назви кальцій гідроксиду.

Запитання №10 з кількома правильними відповідями Балів: 17%

Укажіть відомі вам назви натрій гідроксиду

Рефлексія від 2 учнів

Сподобався

2 0

Зрозумілий

1 1

Потрібні роз'яснення

1 1

тест

Для кого: 11 Клас