Основи електронного документообігу

Запитання №1

Документи класифікують за такими ознаками (об­рати неправильне твердження):

Запитання №2

Знайти адекватне визначення терміну «докумен­таційне забезпечення управління»:

Запитання №3

Величина об'єму документообігу потрібна для (об­рати правильні відповіді):

Запитання №4

В організації можуть існувати такі потоки докуме­нтів

Запитання №5

Інформаційна модель організації — це:

Запитання №6

З контрольно-реєстраційною карткою в системі електронного документообігу може бути пов'язаний:

Запитання №7

Юридична сила електронного документа забезпе­чується:

Запитання №8

Електронний цифровий підпис — це:

Запитання №9

Система електронного документообігу — це:

Запитання №10

Електронний документообіг — це:

Запитання №11

Обрати адекватне визначення поняття « Інфор­матизація органів державної влади»:

Запитання №12

Інформатизація органів державної влади здійс­нюється з метою: