Основні поняття стереометрії. Взаємне розміщення прямих у просторі

Геометрія

Для кого: 10 Клас

52 проходження

7 запитань

04.10.2021

213

17

0

Запитання №1 з однією правильною відповіддю Балів: 8%

Скільки площин можна провести через точки А,В,С, якщо АВ = 17мм, ВС = 0,2дм, АС = 3см?

Запитання №2 з полем для вводу відповіді Балів: 8%

0201515c-7819-111x116.jpg

Дан тетраедр SABC. Переріз проходить через середини ребер SA, SB, SC. Знайти периметр отриманого перерізу, якщо АВ = 10см, ВС = 8см, АС = 12см. У відповідь записати ТІЛЬКИ числове значення периметру.

Запитання №3 на встановлення відповідності Балів: 17%

0201516e-d9be-183x153.gif

На малюнку дано зображення куба. Встановіть відповідність між даною прямою (група 1) та прямою, що паралельна даній (група 2).

Дана пряма
1

СD

2

DD1

3

A1D1

4

AB1

Пряма, що паралельна даній
А

BC

Б

A1B1

В

BB1

Г

CD1

Д

C1D

Запитання №4 на встановлення відповідності Балів: 17%

0201517h-2827-199x166.gif

Дано зображення куба. Встановіть відповідність між парою прямих (група 1) та їх взаємним розташуванням (група 2).

Пара прямих
1

A1K та C1D

2

A1K та D1D

3

BC1 таAD1

Взаємне розташування прямих
А

Перетинаються

Б

Неможливо визначити

В

Мимобіжні

Г

Паралельні

Запитання №5 на встановлення відповідності Балів: 17%

0201518x-a01d-187x158.jpg

На малюнку зображена піраміда SABCD, основою якої є паралелограм ABCD. Точки E та F - середини ребер SD та SC відповідно. Встановіть відповідність між парою прямих (група 1) та взаємним розташуванням цих прямих (група 2).

Пара прямих
1

SA та EF

2

EF та SD

3

AB та EF

4

AF та SC

Взаємне розташування прямих
А

Прямі перетинаються у точці Е

Б

Прямі перетинаються у точці А

В

Прямі перетинаються у точці F

Г

Прямі паралельні

Д

Прямі мимобіжні

Запитання №6 з полем для вводу відповіді Балів: 17%

Через кінці відрізку АВ та його середину точку М проведені паралельні прямі, що перетинають деяку площину у точках А1, В1, М1 відповідно. Знайти довжину відрізку АА1, якщо ВВ1 = 8см, ММ1 = 6см. Відповідь записати ТІЛЬКИ числове значення довжини відрізку АА1.

Запитання №7 з полем для вводу відповіді Балів: 17%

Через вершини паралелограма АВСD та точку О - точку перетину діагоналей, проведені паралельні прямі, які перетинають деяку площину у точках А1, В1, С1, D1, О1 відповідно. Знайти довжину відрізку СС1, якщо АА1 = 4см, ВВ1 = 5см, DD1 = 9см. У відповідь записати ТІЛЬКИ числове значення довжини відрізку СС1.

Рефлексія від 31 учня

Сподобався

26 5

Зрозумілий

22 9

Потрібні роз'яснення

19 12