Опрацювання текстових даних (повторення розділу)

Запитання №1

Встановіть послідовність виконання алгоритму вставлення у текст символів, які відсутні на клавіатурі.

Вибрати на вкладці Вставлення у групі Символи кнопку Символ

Вибрати потрібний символ у списку, що відкриється

Встановити курсор у потрібне місце тексту

Запитання №2

Список якого типу показано на малюнку?

Запитання №3

Які дві клавіші можна натиснути для того щоб, видалити елемент списку?

Запитання №4

Засіб, який дає змогу розміщувати об’єкти в рядку в строго визначених місцях – це

Запитання №5

Оберіть з переліку способи створення таблиці в текстовому документі

Запитання №6

За допомогою якої клавіші  можна додавати порожні рядки у кінці таблиці?

Запитання №7

Для того, щоб у текстовий документ вставити різноманітні схеми використовують елемент керування групи Зображення

Запитання №8

Об’єкт лінія характеризується такими властивостями: форма, _______ , тип, ______ , колір.

Запитання №9

За допомогою якого спеціального засобу здійснбється уведення багаторівневих формул?

Запитання №10

Ієрархічна схема розміщення складових частин документа – це

Запитання №11

У Word 2007 розрізняють _______ , нижній та ______ колонтитули. 

Запитання №12

Спеціальні записи, які вказують на деякі об’єкти того або іншого документа – це

Запитання №13

Відформатовані певним чином документи-заготовки, які зберігаються в окремих файлах і використовуються як зразок для створення нових документів – це

Відкрити опис тесту