Сьогодні о 11:00
онлайн-конференція:
«
Освіта проти насильства: методи профілактики та алгоритми реагування
»
Взяти участь Всі події

On Screen 1 Unit 1

Англійська мова

Для кого: 5 Клас

22 проходження

34 запитань

09.11.2021

21

0

0

Запитання №1 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Choose the correct item.

She can write/surf the Internet

Запитання №2 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Choose the correct item.

She can run/ride a horse.

Запитання №3 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Choose the correct item.

She can take/see photos.

Запитання №4 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Choose the correct item.

He can use/play a musical instrument.

Запитання №5 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Choose the correct item.

He can fly/drive a plane.

Запитання №6 на встановлення відповідності Балів: 12%

Match the picture with the correct adjective.

1

0201bezq-6933-472x354.jpg

2

0201bezv-2e28-472x354.jpg

3

0201bezy-cb6f-472x354.jpg

4

0201bf00-4cf7-472x354.jpg

5

0201bf06-ea71-472x354.jpg

6

0201bf09-0118-472x354.jpg

А

hardworking

Б

clever

В

shy

Г

funny

Д

kind

Е

brave

Запитання №7 на встановлення відповідності Балів: 12%

Match the picture with the correct word.

1

0201bf1t-1ce6-472x354.jpg

2

0201bf1w-e669-472x354.jpg

3

0201bf21-71e3-472x354.jpg

4

0201bf26-f2cd-472x354.jpg

5

0201bf2c-2dbe-472x354.jpg

6

0201bf2f-eeed-472x354.jpg

А

Maths

Б

Chemistry

В

Art

Г

ICT

Д

PE

Е

Geography

Запитання №8 на встановлення відповідності Балів: 14%

Match the two columns to form collocations.

1

special

2

football

3

police

4

tennis

5

score

6

gold

7

high

А

champion

Б

a goal

В

abilities

Г

speed

Д

pitch

Е

officer

Є

medal

Запитання №9 з вибором правильної відповіді у тексті Балів: 2%

Choose the correct item.

Bruce Wayne can become/change______ (Варіанти:become, change) into the superhero Batman.

Запитання №10 з вибором правильної відповіді у тексті Балів: 2%

Choose the correct item.

Tina can jump fast/high____ (Варіанти:fast, high) over the hurdles.

Запитання №11 з вибором правильної відповіді у тексті Балів: 2%

Choose the correct item.

George can hit/punch_____ (Варіанти:hit, punch) the tennis ball well.

Запитання №12 з вибором правильної відповіді у тексті Балів: 2%

Choose the correct item.

Captain Britain is also a strong/brilliant_________ (Варіанти:strong, brilliant) scientist.

Запитання №13 з вибором правильної відповіді у тексті Балів: 2%

Choose the correct item.

Lucy is very fast; she can easily run past her opponents/players._________ (Варіанти:opponents, players)

Запитання №14 з вибором правильної відповіді у тексті Балів: 2%

Choose the correct item.

Some super heroes can see/read ____ (Варіанти:see, read)thoughts.

Запитання №15 з вибором правильної відповіді у тексті Балів: 2%

Choose the correct item.

The team’s athlete/coach_______ (Варіанти:athlete, coach) is very good.

Запитання №16 з вибором правильної відповіді у тексті Балів: 2%

Choose the correct item.

The Incredible Hulk’s professional/real ____________ (Варіанти:professional, real)name is Bruce Banner.

Запитання №17 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Choose the correct item.

Art is ……… favourite subject.

A me B my C I

Запитання №18 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Choose the correct item.

……… old are you?

A How B When C What

Запитання №19 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Choose the correct item.

I have two favourite super ………; Thor and Captain America.

A heroes B hero C heros

Запитання №20 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Choose the correct item.

Freddie can swim really fast. Look at ……… .

A he B his C him

Запитання №21 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Choose the correct item.

‘Are you and Ben Canadian?’

‘Yes, ……… .’

A we are B you are C we’re

Запитання №22 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Choose the correct item.

I ……… dance, but I can do martial arts.

A can B can’t C can not

Запитання №23 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Choose the correct item.

……… can play basketball and tennis.

A We B Our C Us

Запитання №24 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Choose the correct item.

……… parents can speak Polish.

A They B Their C Them

Запитання №25 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Choose the correct item.

……… is your favourite sport?

A Who B What C Where

Запитання №26 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Choose the correct item.

They ……… Brazilian, they are Argentinean.

A are B isn’t C aren’t

Запитання №27 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Choose the correct item.

Ryan is ………. the USA.

A at B from C of

Запитання №28 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Choose the correct item.

Kyiv is the capital city ………. Ukraine.

A at B in C of

Запитання №29 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Choose the correct item.

She’s very good ………. Chemistry.

A with B at C in

Запитання №30 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Choose the correct item.

Are you interested ………. sports?

A in B with C for

Запитання №31 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Choose the correct item.

Tina’s birthday is ………. March.

A at B in C on

Запитання №32 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Choose the correct item.

Green Lantern can travel across the galaxy ………. very high speed.

A with B in C at


Запитання №33 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Choose the correct item.

She can do/play martial arts.

Запитання №34 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Choose the correct item.

She can write/surf the Internet

Рефлексія від 20 учнів

Сподобався

20 0

Зрозумілий

16 4

Потрібні роз'яснення

19 1