Окисно-відновні реакції

Запитання №1

Назвіть два взаємно протилежних процеси, що постійно відбувається в природі

Запитання №2

Автор електролітичної теорії окисно-відновних процесів

Запитання №3

Реакції, що супроводжуються зміною ступенів окиснення

Запитання №4

Процес віддачі електронів з підвищенням ступеню окиснення

Запитання №5

Елемент, який віддає електрони - це..

Запитання №6

Процес приєднання електронів зі зменшенням ступеню окиснення

Запитання №7

Елемент, що приймає електрони називається