Одноатомні спирти, їх будова і властивості

Хімія

Для кого: 10 Клас

227 проходжень

13 запитань

21.01.2021

755

16

0

Запитання №1 з однією правильною відповіддю Балів: 7%

Визначте загальну формулу насичених одноатомних спиртів:

Запитання №2 з однією правильною відповіддю Балів: 7%

З появою гідроксильної групи у спиртів виявляється новий вид ізомерії :

Запитання №3 з однією правильною відповіддю Балів: 7%

Вкажіть назву функціональної групи спиртів:

Запитання №4 з однією правильною відповіддю Балів: 7%

Вкажіть суфікс, який використовується у назвах спиртів за міжнародною номенклатурою:

Запитання №5 з кількома правильними відповідями Балів: 7%

Водневий зв'язок впливає на: 

Запитання №6 з однією правильною відповіддю Балів: 7%

Взаємодія спиртів із лужними металами належить до реакцій:

Запитання №7 з однією правильною відповіддю Балів: 7%

Чим пояснюється відсутність газоподібних речовин серед насичених  одноатомних спиртів ?

Запитання №8 з однією правильною відповіддю Балів: 7%

Який з наведених спиртів має найвищу температуру кипіння ?

Запитання №9 з однією правильною відповіддю Балів: 7%

Під час внутрішньомолекулярної дегідрадації етанолу утворюється : 

Запитання №10 з однією правильною відповіддю Балів: 7%

Укажіть формули продуктів реакції етанолу з натрієм:

Запитання №11 на встановлення відповідності Балів: 14%

Установіть відповідність між назвами реакцій та рівняннями реакцій:

1

внутрішноьомолекулярна дегідратація

2

часткове окиснення

3

міжмолекулярна дегідратація

4

повне окиснення

А

2СН3ОН → СН3ОСН3 + Н2О

Б

С2Н5ОН + 3О2 → 2СО2 + 3Н2О

В

С2Н5ОН + СuО → СН3СОН + Сu + Н2О

Г

2СН3ОН + 2Nа → 2СН3ОNа+ Н2

Д

С3Н7ОН  → С3Н6 + Н2О

Запитання №12 на встановлення відповідності Балів: 7%

Установіть відповідність між структурною формулою і назвою спирту:

Структурна формула спирту
1

СН3 – СН(ОН)– СН3

2

СН3 – СН2 –ОН

3

СН3 – СН2 – СН2 –ОН

4

СН3 – С(СН3)(ОН)– СН3

Назва спирту
А

пропан-1-ол

Б

2-метилпропан-2-ол

В

бутан-2-ол

Г

пропан-2-ол

Д

етанол

Запитання №13 з полем для вводу відповіді Балів: 7%

Масові частки Карбону, Гідрогену і Оксигену в спирті відповідно 52,18%, 13,04%, 34,78%. Визначити молекулярну формулу. Указати загальну кількість атомів в молекулі.

Рефлексія від 48 учнів

Сподобався

32 16

Зрозумілий

29 19

Потрібні роз'яснення

30 18