Сьогодні о 14:00
онлайн-конференція:
«
Психолого-педагогічне супроводження дітей з особливими освітніми потребами: стратегії та технології
»
Взяти участь Всі події
Тест:

НМТ 9 варіант

Вміст тесту:

Запитання №1:

З однією правильною відповіддю

Балів: 1 (2%)

Прочитаи те текст і виконаи те завдання

(1)Після особливо сніжної зими, коли весна приходила рання, повінь заливала наше село. (2) Вода затоплювала хати, з шумом лилася в погреби, у підвали, і люди прямо по вулиці плавали на човнах.(3)Дорослим – горе, нам - радість. (4) Як же цікаво плавати у великих ночвах або, просто на збитих у пліт, дошках. (5) Потім, коли спадала вода, наші батьки починали залагожувати наслідки стихійного лиха. (6) І щоразу селом ходила чутка, що в когось у печі застряг сом. (За А.Дімаровим)

Орфографічну помилку допущено в слові речення

Запитання №2:

З однією правильною відповіддю

Балів: 1 (2%)

(1)Після особливо сніжної зими, коли весна приходила рання, повінь заливала наше село. (2) Вода затоплювала хати, з шумом лилася в погреби, у підвали, і люди прямо по вулиці плавали на човнах.(3)Дорослим – горе, нам - радість. (4) Як же цікаво плавати у великих ночвах або, просто на збитих у пліт, дошках. (5) Потім, коли спадала вода, наші батьки починали залагожувати наслідки стихійного лиха. (6) І щоразу селом ходила чутка, що в когось у печі застряг сом. (За А.Дімаровим)

Пунктуаційну помилку допущено в реченні

Запитання №3:

З однією правильною відповіддю

Балів: 1 (2%)

Прочитаи те текст і виконаи те завдання

(1)Після особливо сніжної зими, коли весна приходила рання, повінь заливала наше село. (2) Вода затоплювала хати, з шумом лилася в погреби, у підвали, і люди прямо по вулиці плавали на човнах.(3)Дорослим – горе, нам - радість. (4) Як же цікаво плавати у великих ночвах або, просто на збитих у пліт, дошках. (5) Потім, коли спадала вода, наші батьки починали залагожувати наслідки стихійного лиха. (6) І щоразу селом ходила чутка, що в когось у печі застряг сом. (За А.Дімаровим)

У називному відмінку в тексті вжито слово

Запитання №4:

З однією правильною відповіддю

Балів: 1 (2%)

Прочитаи те текст і виконаи те завдання

(1)Після особливо сніжної зими, коли весна приходила рання, повінь заливала наше село. (2) Вода затоплювала хати, з шумом лилася в погреби, у підвали, і люди прямо по вулиці плавали на човнах.(3)Дорослим – горе, нам - радість. (4) Як же цікаво плавати у великих ночвах або, просто на збитих у пліт, дошках. (5) Потім, коли спадала вода, наші батьки починали залагожувати наслідки стихійного лиха. (6) І щоразу селом ходила чутка, що в когось у печі застряг сом. (За А.Дімаровим)

Складносурядним є речення

Запитання №5:

З однією правильною відповіддю

Балів: 1 (2%)

Прочитаи те текст і виконаи те завдання

(1)Після особливо сніжної зими, коли весна приходила рання, повінь заливала наше село. (2) Вода затоплювала хати, з шумом лилася в погреби, у підвали, і люди прямо по вулиці плавали на човнах.(3)Дорослим – горе, нам - радість. (4) Як же цікаво плавати у великих ночвах або, просто на збитих у пліт, дошках. (5) Потім, коли спадала вода, наші батьки починали залагожувати наслідки стихійного лиха. (6) І щоразу селом ходила чутка, що в когось у печі застряг сом. (За А.Дімаровим)

Неповним реченням є

Запитання №6:

З однією правильною відповіддю

Балів: 1 (2%)

На третій склад падає наголос у всіх словах, ОКРІМ

Запитання №7:

З однією правильною відповіддю

Балів: 1 (2%)

Орфографічну помилку допущено в рядку

Запитання №8:

З однією правильною відповіддю

Балів: 1 (2%)

Підкреслені літери позначають тои самии звук у рядку

Запитання №9:

З однією правильною відповіддю

Балів: 1 (2%)

Тільки в множині вживаються всі іменники в рядку

Запитання №10:

З однією правильною відповіддю

Балів: 1 (2%)

Лише іменники чоловічого роду в усіх рядках, ОКРІМ

Запитання №11:

З однією правильною відповіддю

Балів: 1 (2%)

Усі слова записані в алфавітному порядку

Запитання №12:

З однією правильною відповіддю

Балів: 1 (2%)

Однакова кількість звуків і букв у всіх словах рядка

Запитання №13:

З однією правильною відповіддю

Балів: 1 (2%)

Помилку допущено в написанні усіх числівників, ОКРІМ

Запитання №14:

З однією правильною відповіддю

Балів: 1 (2%)

Літеру і на місці пропуску необхідно писати в усіх словах рядка

Запитання №15:

З однією правильною відповіддю

Балів: 1 (2%)

Усі прикметники утворюються від іменників за допомогою суфікса -ев- (-єв-) у рядку

Запитання №16:

З однією правильною відповіддю

Балів: 1 (2%)

Немає орфографічної помилки в реченні

Запитання №17:

З однією правильною відповіддю

Балів: 1 (2%)

Лексичну помилку допущено в усіх рядках, ОКРІМ

Запитання №18:

З однією правильною відповіддю

Балів: 1 (2%)

Граматичну помилку допущено в реченні

Запитання №19:

З однією правильною відповіддю

Балів: 1 (2%)

Поширеним є речення

Запитання №20:

З однією правильною відповіддю

Балів: 1 (2%)

Пунктуаційну помилку допущено в реченні

Запитання №21:

З однією правильною відповіддю

Балів: 1 (2%)

Тире обов’язково потрібно ставити в усіх реченнях, ОКРІМ (розділові знаки пропущено)

Запитання №22:

З однією правильною відповіддю

Балів: 1 (2%)

Прочитаи те речення.

… я пропустила …

Граматично правильним є варіант послідовного заповнення пропусків

Запитання №23:

З однією правильною відповіддю

Балів: 1 (2%)

Пунктуаційну помилку допущено в реченні

Запитання №24:

З однією правильною відповіддю

Балів: 1 (2%)

Прочитайте речення (цифра позначає попередній розділовий знак)

Орел,(1) що сидів недалеко на стрімкіи скалі,(2) нараз розмахнув широко своі ми крилами,(3) вдаривши ними вражено и люто,(4)і звився вгору,(5) а потім він спустився в долину,(6) затримався там на хвилину,(7)приглядаючисьдо всього, (8) піднявся опісля наново вгору і щез у сивих хмарах..

НЕПРАВИЛЬНО обґрунтовано вживання розділових знаків запропоновано в рядку

Запитання №25:

З однією правильною відповіддю

Балів: 1 (2%)

Прочитайте речення

Іде на ярмарок витрішки купувати.

Оберіть за подібністю синтаксичного значення підкреслений фрагмент у простому реченні та складному

Запитання №26:

На встановлення відповідності

Балів: 4 (9%)

Установіть відповідність

1

означено-особові

А

Морозом вікна позамуровано.

2

неозначено-особові

Б

Батьків не вибирають.

3

узагальнено-особові

В

Коло воріт — мальви.

4

безособове

Г

Для добрих друзів відчиняю дім.

Ґ

Присвистують, притупують, ще пустяться в танець.

Запитання №27:

На встановлення відповідності

Балів: 4 (9%)

Установіть відповідність між синонімічними фразеологізмами

1

узяти через край

А

швидко

2

аж у вухах вітер свистить

Б

помилитися

3

накручувати хвоста

В

померти

4

дати маху

Г

критикувати

Ґ

перестаратися

Запитання №28:

На встановлення відповідності

Балів: 4 (9%)

Установіть відповідність між фрагментом складнопідрядного речення та видом його підрядної частини.

1

Наша зустріч відбулася саме тоді, ...

А

обставинне допустова

2

...однак люди повернулися в Україну.

Б

обставинне причини

3

Це не та зустріч, ...

В

обставинне часу

4

Учитель розповів, ...

Г

означальне

Ґ

з’ясувальне

Запитання №29:

На встановлення відповідності

Балів: 4 (9%)

Доберіть приклад до кожного виду відокремленого члена речення (розділові знаки пропущено).

Відокремлений член речення
Приклад речення 
1

означення

А

Кімната за його свідченням була розмальована кольоровою глиною.

2

додаток

Б

Хлопець успішно склав НМТ з усіх предметів у тому числі з української мови.

3

обставина

В

Навіть зірвавши з людини маску не завжди побачиш і і справжнє обличчя.

4

прикладка (різновид означення)

Г

Світ знає Олександра Довженка великого кінорежисера.

Ґ

Геніи це великии талант помножении на каторжну працю поділении на безжалісну втому.

Запитання №30:

На встановлення відповідності

Балів: 4 (9%)

З’ясуи те, якими частинами мови є виділені слова в реченні (цифра позначає наступне слово)?

1

(1)Приїхавши до нашого села, Віктор Миколайович поселився в Миколиних батьків – займав невелику кімнату, що виходила вікнами в садок, і ми знали про кожен крок учителя.

А

дієприслівник

2

Приїхавши (2) до нашого села, Віктор Миколайович поселився в Миколиних батьків – займав невелику кімнату, що виходила вікнами в садок, і ми знали про кожен крок учителя.

Б

дієприкметник

3

Приїхавши до нашого села, Віктор Миколайович поселився в Миколиних батьків – займав невелику кімнату, (3)що виходила вікнами в садок, і ми знали про кожен крок учителя.

В

прийменник

4

Приїхавши до нашого села, Віктор Миколайович поселився в Миколиних батьків – займав невелику кімнату, що виходила вікнами в садок, (4) і ми знали про кожен крок учителя.

Г

займенник

Ґ

сполучник

Рефлексія від 12 учнів

Сподобався:

12 0

Зрозумілий:

11 1

Потрібні роз'яснення:

10 2
Рекомендуємо

НМТ математика. Варіант 9

НМТ математика. Варіант 9

1849

Аватар профіля Яковенко Тетяна Валентинівна
Математика
11 клас

25 грн

НМТ (демонстраційний варіант)

НМТ (демонстраційний варіант)

111

Аватар профіля Зубатюк Оксана Вікторівна
Українська мова
11 клас

20 грн

НМТ (варіант 2)

НМТ (варіант 2)

610

Аватар профіля Блик Наталія Павлівна
Українська мова
11 клас

20 грн

НМТ варіант 4

НМТ варіант 4

169

Аватар профіля Блик Наталія Павлівна
Українська мова
11 клас

30 грн

НМТ (варіант 8)

НМТ (варіант 8)

79

Аватар профіля Блик Наталія Павлівна
Українська мова
11 клас

40 грн

Схожі тести

Прикметник

Прикметник

1871

Аватар профіля Ступак Любов Миколаївна
Українська мова
3 клас

Риторика як наука й мистецтво

Риторика як наука й мистецтво

747

Аватар профіля Поломана Наталія Василівна
Українська мова
10 клас

Лексична помилка

Лексична помилка

416

Аватар профіля Семенова Альона
Українська мова
10 клас

Прикметник

Прикметник

917

Аватар профіля Ваховська Людмила Адольфівна
Українська мова
6 клас

Текст. Поділ тексту на речення.

Текст. Поділ тексту на речення.

873

Аватар профіля Ревацька Світлана Сергіївна
Українська мова
5 клас