Нерівності

Запитання №1

Відомо, що x < y. Укажіть правильну нерівність:

Запитання №2

Визначте множину розв'язків нерівності: -3x - 6 > 0

Запитання №3

Укажіть число, яке є розв'язком нерівності: 3( x + 1 ) > x - 1

Запитання №4

Оцініть значення виразу -x - 2, якщо -2 < x < 3

Запитання №5

Визначити кількість розв'язків системи нерівностей

020090gb-b5a5-91x52.png

Запитання №6

Знайти перетин числових проміжків 020090id-6674-68x25.pngі 020090ix-1413.png

Запитання №7

Відомо, що 2 ≤ x ≤ 4; 1 ≤ x ≤ 5. Оцініть значення виразу: 2x + y;

Запитання №8

Розв'яжіть нерівність: 020090s8-fbe4.png

Запитання №9

Розв'яжіть нерівність: 020090ts-e404.png