"Надорганізмові біологічні системи."

Біологія

Для кого: 9 Клас

217 проходжень

22 запитань

17.05.2022

249

14

0

Вміст тесту:
Тест містить питання скопійовані з: "Надорганізмові біологічні системи.".
Запитання №1 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Стан анабіозу характеризується:

Запитання №2 з однією правильною відповіддю Балів: 4%

Прикладом взаємозв'язків за типом хижацтва є спільне існування популяцій:

Запитання №3 з однією правильною відповіддю Балів: 4%

Укажіть елементарну одиницю еволюції:

Запитання №4 з однією правильною відповіддю Балів: 4%

Популяції автотрофних організмів, здатних синтезувати органічні речовини з неорганічних, називають:

Запитання №5 з однією правильною відповіддю Балів: 4%

Залежно від природи та особливостей дії екологічні фактори поділяють на:

Запитання №6 з однією правильною відповіддю Балів: 4%

Переплітаючись ланцюги живлення утворюють:

Запитання №7 з однією правильною відповіддю Балів: 4%

Зазначте, як називають усі можливі типи співіснування організмів різних видів в екосистемі:

Запитання №8 з однією правильною відповіддю Балів: 4%

Визначте, що собою становить ерозія ґрунтів:

Запитання №9 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Стосовно до потреби рослин у воді їх поділяють на:

Запитання №10 з однією правильною відповіддю Балів: 4%

Світлолюбні рослини:

Запитання №11 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Прикладом взаємозв'язків за типом мутуалізму є спільне існування популяцій:

Запитання №12 з однією правильною відповіддю Балів: 4%

Мезофіти це - рослини:

Запитання №13 на встановлення відповідності Балів: 11%

Розташуйте етапи вторинної сукцесії по порядку їх виникнення:

1

формування молодого соснового лісу;

2

зникнення культурних рослин;

3

формування трав`янисто-чагарникової рослинності;

4

розвиток бур`янів.

А

2

Б

1

В

4

Г

3

Запитання №14 на встановлення відповідності Балів: 11%

Встановіть відповідність між терміном та його визначенням

термін
1

Сукцесія

2

Літосфера;

3

Антропогенні фактори

4

Редуценти

визначення
А

зовнішня тверда оболонка Землі;

Б

спрямовані послідовні зміни угруповань організмів які з часом приводять до перетворення самої екосистеми

В

популяції організмів, які, споживаючи мертву органічну речовину, розкладають її до неорганічних сполук

Г

прямий вплив людини на навколишнє середовище та наслідки її діяльності

Запитання №15 на встановлення відповідності Балів: 11%

Встановіть відповідність між терміном та його визначенням:

1

Закон оптимуму

2

Гідросфера

3

Мутуалізм

4

Ланцюг живлення

А

водна оболонка Земл

Б

кожний з факторів має лише певні межі позитивного впливу на організми;

В

послідовності, у яких особини одного виду, їхні рештки або продукти життєдіяльності слугують об`єктом живлення для організмів іншого;

Г

взаємовигідне співжиття організмів.

Запитання №16 на встановлення відповідності Балів: 11%

Установіть відповідність між парами видів та відносинами, які між ними можуть виникати.

1

підосичник – осика

2

орхідеї – тропічні дерева

3

малярійний комар – людина

4

малярійний плазмодій – людина

А

коменсал – хазяїн

Б

паразит – хазяїн

В

хижак – здобич

Г

кровосисний вид – живитель

Д

мутуалістичні відносини

Запитання №17 з полем для вводу відповіді Балів: 4%

Сукупність всіх біогеоценозів Землі, єдина глобальна екосистема

Запитання №18 з полем для вводу відповіді Балів: 4%

Усі складові навколишнього середовища, які впливають на стан і властивості живих організмів та їхніх угруповань, називають

Запитання №19 з полем для вводу відповіді Балів: 4%

Послідовності, у яких особини одного виду, їхні рештки або продукти життєдіяльності слугують об’єктом живлення для організмів іншого, називають

Запитання №20 з полем для вводу відповіді Балів: 4%

Популяції автотрофних організмів, здатних синтезувати органічні речовини з неорганічних

Запитання №21 з полем для вводу відповіді Балів: 4%

Популяції гетеротрофних організмів, які живляться живими істотами чи мертвою органічною речовиною

Запитання №22 з полем для вводу відповіді Балів: 4%

Популяції організмів, які, споживаючи мертву органічну речовину, розкладають її до неорганічних сполук

Рефлексія від 135 учнів

Сподобався

92 43

Зрозумілий

93 42

Потрібні роз'яснення

100 35