Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Інформаційна гігієна та цифрова безпека як важливі компетентності сучасного педагога
»

"Надорганізмові біологічні системи."

Біологія

Для кого: 10 Клас

116  проходження

12  запитань

21.04.2020

845

6

0

Запитання №1 з однією правильною відповіддю Балів: 4%

Укажіть, як називають угруповання організмів, штучно створені людиною з метою отримання сільськогосподарської продукції:

Запитання №2 з однією правильною відповіддю Балів: 4%

Укажіть елементарну одиницю еволюції:

Запитання №3 з однією правильною відповіддю Балів: 4%

Популяції автотрофних організмів, здатних синтезувати органічні речовини з неорганічних, називають:

Запитання №4 з однією правильною відповіддю Балів: 4%

Залежно від природи та особливостей дії екологічні фактори поділяють на:

Запитання №5 з однією правильною відповіддю Балів: 4%

 Вкажіть, який державний документ містить інформацію про сучасний стан видів тварин і рослин, які перебувають під загрозою зникнення, та про заходи щодо їхнього збереження:

Запитання №6 з однією правильною відповіддю Балів: 4%

Критерій виду, який характеризує кількість і структуру хромосом виду, його каріотип

Запитання №7 з однією правильною відповіддю Балів: 4%

Пристосування живих організмів до певних умов середовища існування-це:

Запитання №8 з однією правильною відповіддю Балів: 4%

Переплітаючись ланцюги живлення утворюють:

Запитання №9 на встановлення відповідності Балів: 17%

Встановіть відповідність між терміном та його визначенням:

1

Закон оптимуму

2

Гідросфера

3

Мутуалізм

4

Ланцюг живлення

А

водна оболонка Земл

Б

кожний з факторів має лише певні межі позитивного впливу на організми;

В

послідовності, у яких особини одного виду, їхні рештки або продукти життєдіяльності слугують об`єктом живлення для організмів іншого;

Г

взаємовигідне співжиття організмів.

 

Запитання №10 на встановлення відповідності Балів: 17%

Розташуйте етапи вторинної сукцесії по порядку їх виникнення:

1

формування молодого соснового лісу;

2

зникнення культурних рослин;

3

формування трав`янисто-чагарникової рослинності;

4

розвиток бур`янів.

А

2

Б

1

В

4

Г

3

Запитання №11 на встановлення відповідності Балів: 17%

Установіть відповідність між критерієм виду та тим, що він характеризує :

1

географічний

2

екологічний 

3

морфологічний

А

схожість процесів життєдіяльності і можливість схрещування

Б

схожість процесів зовнішньої і внутрішньої будови організмів

В

зону поширення виду

Г

умови існування виду, його місце в біогеоценозі,взаємовідносини  з іншими видами

Запитання №12 на встановлення відповідності Балів: 17%

Встановіть відповідність між терміном та його визначенням

термін
1

Сукцесія

2

Літосфера;  

3

Антропогенні фактори

4

Редуценти

визначення
А

зовнішня тверда оболонка Землі;

Б

спрямовані послідовні зміни угруповань організмів які з часом приводять до перетворення самої екосистеми

В

популяції організмів, які, споживаючи мертву органічну речовину, розкладають її до неорганічних сполук

Г

прямий вплив людини  на навколишнє середовище та наслідки її діяльності

Рефлексія від 24 учнів

Сподобався

21 3

Зрозумілий

22 2

Потрібні роз'яснення

14 10