Мовний калейдоскоп

Запитання №1

Познач рядок із хибним судженням.

Запитання №2

Познач рядок, в якому зазначені всі іменники – назви неістот.

Запитання №5

Познач речення, що містить фразеологізм.

Запитання №6

Познач рядок, в якому  перелічені синоніми.

Запитання №7

Познач рядок, в якому записано фразеологізм, що не  збігається за значенням із іншими.

Запитання №8

Запиши пропущену форму слова:

Весна – весни -….. весну

Запитання №9

Запиши загальну назву:

жупан, запаска, киптар,  кожух, плахта, спідниця, сукня – ….

Запитання №10

Познач слова, які утворені за допомогою суфіксів.

Запитання №11

Познач синоніми.

Запитання №12

Познач споріднені слова:

Запитання №14

Вкажи словосполучення, в якому слово білий ужито у прямому значенні.

Запитання №15

Познач ряд іменників, у яких при відмінюванні відбувається чергування приголосних:

Режими доступу до тесту:

Тест ЗАКРИТИЙ для відображення в бібліотеці тестів

Тест ВІДКРИТИЙ для відображення в бібліотеці тестів

Тест ВІДКРИТИЙ для відображення в бібліотеці тестів, але проходження доступно лише з дозволу автора. Кількість запитань для перегляду обмежена

Нещодавно скористалися