тест

Для кого: 10 Клас, 11 Клас

Модуль "Веб-технології"

Запитання №1 з однією правильною відповіддю Балів: 4%

Сукупність веб-сторінок, пов’язаних спільною темою й доступних під одним доменним ім’ям.

Запитання №2 з однією правильною відповіддю Балів: 4%

Чи правда, що одним з головних сучасних трендів серед веб-розробників сайтів є створення адаптивної верстки дизайну, через зростання кількості користувачів, які переглядають інтернет-ресурси за допомогою мобільних пристроїв?

Запитання №3 з однією правильною відповіддю Балів: 4%

Відвідувачі певного сайту, для яких він призначений.

Запитання №4 з однією правильною відповіддю Балів: 4%

Який рядок коду дозволяє підключити зовнішній CSS-файл у HTML-документ?

Запитання №5 з кількома правильними відповідями Балів: 8%

Оберіть всі існуючі типи сайтів.

Запитання №6 з кількома правильними відповідями Балів: 8%

Що передбачає інформаційна структура сайту? Оберіть всі правильні відповіді.

Запитання №7 з кількома правильними відповідями Балів: 8%

Вкажіть всі атрибути, які використані в HTML-коді на зразку.

 

Запитання №8 на встановлення відповідності Балів: 8%

Співставте термін та його визначення.

Термін
1

Система керування контентом

2

Тег

3

HTML

4

Атрибут

Визначення
А

додаткова інформація, що записується всередині відкриваючого тегу.

Б

програмний комплекс, який забезпечує доступ користувача до ресурсів сайту та виконання над ним різних операцій.

В

записана в кутових дужках <команда> мови HTML, яку виконує браузер. 

Г

набір тегів та правила їх застосування для створення гіпертекстових документів.

Запитання №9 на встановлення відповідності Балів: 8%

Співставте назви поданих інструментів та їх призначення.

Інструменти
1

WordPress

2

HTML

3

Atom

4

CSS

Призначення
А

Мова розмітки гіпертексту

Б

Система керування контентом

В

Спецмова,  яку використовують для запису оформлення (стилю) сторінок, написаних HTML.

Г

Спеціалізований редактор HTML/CSS/JavaScript

Запитання №10 на встановлення відповідності Балів: 8%

Співставте терміни та їх визначення.

Термін
1

Верстка

2

Кросбраузерність

3

Адаптивна верстка

Визначення
А

підхід, що передбачає зміну дизайну залежно від поведінки користувача, розміру екрана, платформи і орієнтації девайса. 

Б

кінцевий етап розробки сайта, створення структури сайта, що буде визначати відображення тексту й графіки на сайті.

В

властивість сайта однаково відображатися та функціонувати відповідно до поставленого завдання в усіх браузерах.

Запитання №11 на встановлення відповідності Балів: 8%

Співставте види сайтів та їх призначення.

Види сайту
1

Персональні

2

Сайти некомерційних організацій

3

Сайти комерційних організацій

Призначення
А

Призначені для сприяння розвитку бізнесу

Б

Сайти для освітніх установ, ЗМІ, урядових організацій

В

Власником є приватна особа

Запитання №12 на встановлення відповідності Балів: 8%

Співставте мультимедійні елементи та теги, які використовуються для їх розміщення на веб-сторінках.

Мультимедіа
1

Гіперпосилання

2

Графіка

3

Аудіо

4

Відео

Теги
А

<video src="URL"> </video> 

Б

<audio src="URL"> </audio>

В

<a href="URL">...</a> 

Г

<img src=my_picture.jpg">

Запитання №13 на встановлення відповідності Балів: 8%

Співставте терміни та їх визначення.

Терміни
1

Хостинг

2

Доменне ім’я

3

Веб-сервер

4

Форма

Визначення
А

комп’ютер або програма, що надає свої ресурси в мережі.

Б

послуга, що включає надання дискового простору на сервері, що постійно перебуває в мережі Internet.

В

адреса ресурсу в мережі, записана з використанням слів або їх скорочень, що розділені крапкою.

Г

набіру полів, у які користувач може вводити інформацію.

Запитання №14 на встановлення відповідності Балів: 8%

Співставте терміни та їх визначення.

Терміни
1

API

2

DOM

3

JavaScript

4

Веб-програмування

Визначення
А

специфікація прикладного програмного інтерфейсу для роботи зі структурованими документами.

Б

динамічна, об'єктно-орієнтована прототипна мова програмування, яка забезпечує інтерактивність веб-сторінок.

В

галузь веб-розробки і різновид дизайну, в завдання якої входить проектування користувацьких веб-інтерфейсів для сайтів або веб-додатків.

Г

готові модулі коду, які допомагають програмісту в реалізації складних завдань.

Запитання №15 на встановлення відповідності Балів: 4%

Співставте поняття та їх пояснення.

Поняття
1

Ергономічний сайт

2

Оптимізація сайту

3

Просування сайту

Пояснення
А

комплекс заходів, спрямований на збільшення відвідуваності сайту цільовою аудиторією.

Б

аналіз та зміна різних характеристик сайту для оптимальної роботи пошукового робота із сайтом.

В

 

це сайт, що забезпечує необхідні зручності відвідувачеві, зменшує фізичну та психологічну втому, зберігає здоров'я та працездатність.

Рефлексія від 3 учнів

Сподобався

2 1

Зрозумілий

2 1

Потрібні роз'яснення

2 1

тест

Для кого: 10 Клас, 11 Клас