Механічний рух

Запитання №1

Такий механічний рух, під час якого тіло за будь-які рівні інтервали часу здійснює однакові переміщення і траєкторія його руху є прямою лінією. (1 бал)

Запитання №2

Яка одиниця вимірювання шляху? 

Запитання №3

Автомобіль рухається рівноприскорено прямолінійно вздовж осі (див. рисунок). Яка характеристика швидкості руху автомобіля є правильною? 

Запитання №4

Яка одиниця вимірювання прискорення? 

Запитання №5

Вкажіть формулу рівняння швидкості прямолінійного рівноприскореного руху

Запитання №6

Автомобіль, рухаючись зі швидкістю 36 км/год, зупинився за 2 с. Визначте прискорення його руху.

В поле впиши лише число

Режими доступу до тесту:

Тест ЗАКРИТИЙ для відображення в бібліотеці тестів

Тест ВІДКРИТИЙ для відображення в бібліотеці тестів

Тест ВІДКРИТИЙ для відображення в бібліотеці тестів, але проходження доступно лише з дозволу автора. Кількість запитань для перегляду обмежена

Нещодавно скористалися